Helsingin yliopiston tutkijatohtori ja analyysitoimisto GnS economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen pitää todennäköisenä, että sääntelyn purkaminen nopeuttaisi Suomen talouskasvua. Purkamisen voisi Malisen mielestä aloittaa virkamiesten ja mahdollisesti myös kansanedustajien määrän vähentämisellä.

Malinen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että sääntely syntyy poliitikkojen ja virkamiesten yhteisvaikutuksesta, ”koska useihin lakeihin on jätetty paljon tulkinnanvaraa”. Malinen on julkaissut blogissaan myös BKT:n ja palkkamenojen kehitystä esittelevän kuvion.

- Palkkamenot ja reaalinen BKT kasvoivat lähes samaa vauhtia vuodesta 1995 aina vuoteen 2007 saakka. Sen jälkeen palkkamenot ovat jatkaneet kasvuaan, mutta BKT ei. Kuvion viesti onkin selvä. Suomella ei ole varaa nykyisenkaltaiseen virkamiesarmeijaan nykyisellä palkkatasolla, Malinen kirjoittaa.

- Sääntelyn purkaminen ei kuitenkaan onnistu ilman lakien ja säädöksien karsimista. Koska merkittävä osa lainsäädännöstä tulee EU:sta, on syytä miettiä, tarvitseeko Suomi 200 kansanedustajaa, Malinen jatkaa.