Lähi- ja perushoitajaliitto Super kertoo tekemänsä kyselyyn nojaten, että yksityisten hoivayritysten omavalvonta ei toimi. Kysely Attendolla,