Suomessa maan kokoon nähden varsin suuri määrä ulkomaisten tiedustelupalveluiden henkilöstöä, kertoo suojelupoliisi tiedotteessaan. Supon mukaan Suomi kiinnostaa erityisesti Venäjän ja Kiinan tiedustelupalveluita.

Vieraiden valtioiden tiedustelutoiminnan tavoitteina on Suojelupoliisin mukaan Suomen politiikan eri osa-alueiden ennakoiminen sekä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen.

Tiedusteluorganisaatiot pyrkivät hankkimaan avustajikseen ihmisiä, joiden avulla on mahdollista pyrkiä vaikuttamaan suoraan tai välillisesti poliittiseen päätöksentekoon sekä yleiseen mielipiteeseen.

”Ulkomaisen tiedustelun keskeisiä kiinnostuksen kohteita Suomessa vuoden 2018 aikana olivat edellisvuosien tapaan muun muassa Nato-keskustelu, ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjaukset, Suomen asema EU:n pakotepolitiikassa ja Itämeren alueen turvallisuustilanne”, Supo toteaa tiedotteessaan.

Perinteisen tiedustelutoiminnan ohella Suomeen kohdistuu myös kybervakoilua valtiollisilta tahoilta.

Suojelupoliisin tietoon tuli vuonna 2018 useita kybervakoilutapauksia, joiden taustalla arvioidaan olleen valtiollinen taho. Vakoilua kohdistui Suomen valtioon, yrityksiin ja yksityishenkilöihin, Suojelupoliisi kertoo tiedotteessaan.

”Kybervakoilumaailma on muuttunut aggressiivisemmaksi ja järjestelmiin tunkeudutaan vaikka väkisin sisään”, sanoo Suojelupoliisin kybertoiminnon päällikkö Jyrki Kaipanen Suojelupoliisin vuosikirjassa.

Kybervakoilu ei välttämättä enää kohdistu suoraan kiinnostuksen kohteena olevaan organisaatioon, vaan kohdetta lähellä oleviin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka eivät ole yhtä tietoisia tietoturvan merkityksestä. Kohdeorganisaatiota lähellä olevia tahoja voidaan hyödyntää joko suoraan tiedon hankinnassa tai väylänä varsinaisen kohteen järjestelmiin.

”Vaikka kybervakoilu on aiempaa vilkkaampaa, tiedustelupalvelut pyrkivät edelleen löytämään ja hankkimaan myös salaisia henkilötietolähteitä toimittamaan tietoja, jotka eivät muutoin olisi saatavilla”, Supo toteaa tiedotteessaan.

Supo kiittelee tiedustelulakeja

Suojelupoliisin mukaan eduskunnan maaliskuussa hyväksymät tiedustelulait antavat aiempaa paremmat mahdollisuudet torjua vieraiden valtioiden tiedustelua tai terrorismia sekä muita vakava kansallisen turvallisuuden uhkia.

Supo arvioi, että sen tehtävissä korostuu rooli tuottaa valtionjohdolle ja muille viranomaisille ennakoivaa ja analysoitua tiedustelutietoa.

”Suojelupoliisi on viime vuosina muuttunut nopeasti ja uusien lakien myötä Suposta tulee aidosti nykyaikainen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu”, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo.

LISÄÄ AIHEESTA:

Uusi raportti: Venäjästä tuli Suomelle ”pysyvä tekijä”, joka peluuttaa päättäjiä kahdella viestillä

Yli 40 asiantuntijan raportti Venäjästä: ”Maan asema heikkenee asteittain”

Suojelupoliisi: ”Aiempaa suurempi uhka” – Suomea vastaan voidaan käyttää voimakkaita hybridikeinoja