Kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsen Mai Kivelä (vas) on jättänyt asiasta vastaavalle ministerille kirjallisen kysymyksen kaatoluvasta, joka on annettu koko niin sanotun Saunajärven susilauman osalta.