Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut asetuksen, joka sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen vuoden 2022 alusta lähtien. Metsästys