Työeläkeyhtiö Varma kertoo, että tämän vuoden alussa eläkkeisiin tehty poikkeuksellisen iso indeksikorotus kasvatti merkittävästi osittaisen vanhuuseläkkeen että vanhuuseläkkeen hakemusmääriä.