Kehä kolmosen parannushankkeen rakennustyöt Askiston alueella vilkastuvat keväällä ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Raskaasti liikennöidylle tielle rakennetaan muun muassa 10 uutta siltaa.