Hallituksen suositus pitää lapset kotona päättyi tämän viikon torstaina.

Etätyöt, lomautukset ja muu poikkeustilanne myllertävät kuitenkin vielä perheiden arkea, eivätkä kevään ja kesän tarkat varhaiskasvatuksen lapsimäärät ole tiedossa. Perhe voi joka tapauksessa päättää itse, tuleeko lapsi nyt hoitoon.

Varhaiskasvatus on ollut periaatteessa avoinna koko kevään, mutta hallitus suositteli maaliskuussa, että lapset jäävät kotihoitoon, jos se on mahdollista. Suositus päättyy 13. toukokuuta, ja torstaina 14. toukokuuta lapset voivat uuden suosituksen mukaan palata varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen samaan aikaan kuin koulutkin aukeavat.

Muutos vaikuttaa monen lapsen arkeen, sillä varhaiskasvatukseen osallistuu Suomessa reilut 250 000 lasta toissa vuoden tilastojen mukaan. Päiväkodeissa on ollut keväällä hiljaista, ja esimerkiksi huhtikuun viimeisellä viikolla varhaiskasvatukseen osallistui vain 28 prosenttia normaalista lapsimäärästä Aluehallintoviraston mukaan.

Esimerkiksi Helsingissä on kunnalliseen varhaiskasvatukseen palaamassa tällä viikolla noin 60 prosenttia lapsista. Vaihtelua on sekä päiväkodeittain että alueittain lasten määrässä, ja tilanne elää koko ajan jonkun verran, kertoo kaupungin varhaiskasvatuksen johtajan sijainen Ulla Lehtonen.

Helsingin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli maaliskuun lopulla kirjoilla noin 28 000 lasta, ja koronan vuoksi heistä oli kevään aikana vähimmillään hoidossa vain noin 20 prosenttia eli noin 5600 lasta.

Lapsia alkoi Helsingissä palata hoitoon jo viime viikolla, ja viime perjantaina hoidossa oli jo 7300 lasta.

”Viime viikolla lasten määrä lähti selkeästi nousuun. Nyt lähtee tällä viikolla aika vahvasti kasvuun”, Lehtonen kertoo.

Tampereella varhaiskasvatukseen on palaamassa noin 70 prosenttia lapsista, ja esioppilaista lähes kaikkien oletetaan palaavan lähiopetukseen, kerrotaan Tampereen kasvatus- ja opetuspalveluista sähköpostitse.

Tampereella kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli ennen poikkeustilaa noin 6900 lasta. Poikkeustilan aikana paikalla olevien lasten määrä varhaiskasvatuksessa on vaihdellut 1300 ja 1900 välillä.

Koko maan kattavia tietoja toukokuussa päiväkoteihin palaavien lasten määrästä ei ole, kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM).

”Joidenkin kuntien tietojen mukaan vanhemmat ovat käyttäneet olemassa olevia lomiaan, vapaitaan ja työajan järjestelyjä korona-aikana jo nyt, joten näiden tietojen pohjalta voidaan olettaa, että lasten määrä varhaiskasvatuksessa kasvaa kun vanhempien on palattava töihin tai etätöiden tekeminen mahdollisesti vähenee”, todetaan ministeriöstä sähköpostitse.

”Lähtökohta on, että ilman muuta otetaan lapset vastaan”

Perheiden tilanteet vaihtelevat paljon. Hallitus on linjannut, että etätyösuositus jatkuu Suomessa vielä kesän ajan, joten moni vanhempi voi olla edelleen etätöissä kotonaan. Toisaalta moni vanhempi on voinut joutua lomautetuksikin ja olla kohta palaamassa taas lähitöihin.

Osa etätöissä jatkavista vanhemmista voi miettiä, voiko lapsen viedä nyt hoitoon, vaikka vanhempi itse jatkaa etätöissä.

Opetushallitus kertoo verkkosivuillaan julkaisemissaan ohjeissa muun muassa, että ”lapsiryhmän lasten paluuta varhaiskasvatukseen voi porrastaa tai tehdä pehmeällä laskulla, jos mahdollista kuitenkin perheiden tarpeet huomioiden.”

Mitä tämä ohje käytännössä tarkoittaa? Aiotaanko päiväkodeissa nyt neuvotella vanhempien kanssa siitä, onko heillä mahdollisuus pitää lapset vielä kotona?

”Ei, vastaamme perheiden tarpeeseen. Jos perheillä on tarve tuoda lapsia, totta kai otetaan lapsi vastaan”, sanoo Helsingin Ulla Lehtonen.

”Jos on sellainen perhe, jolla on mahdollisuus joustaa hoitoon tulon kanssa, heidän kanssaan voidaan keskustella, ja jotkut voivat itsekin kysellä. Lähtökohta on, että ilman muuta otetaan lapset vastaan silloin, kun perheet sitä tarvitsevat”, hän jatkaa.

Lehtonen kertoo varhaiskasvatuksen noudattavansa tässä hallituksen suosituksia, eli että lapset on nyt turvallista tuoda hoitoon.

”Silloinhan se harkinta jää perheille. Perhe päättää, tuoko lapsen vai pitääkö lapsen kotonaan. Tietenkin isoissa kaupungeissa varmaan kaikenlaisia ratkaisuja nähdään.”

Lehtosen mukaan on hyvä muistaa, että päiväkodit ovat olleet keväällä koko ajan auki, ja vanhemmat ovat saaneet tuoda lapset hoitoon omalla päätöksellä.

Koronatartuntoja on tähän mennessä todettu Helsingissä vain 18 kunnallisessa päiväkodissa, kun kunnallisia päiväkoteja on yhteensä noin 346.

Päiväkodeissa valmistaudutaan huolehtimaan turvallisuudesta lapsimäärän lisääntyessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen julkaisemilla ohjeilla, jotka koskevat sekä kouluopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestäjiä koronavirusepidemian aikana.

Lue seuraavaksi: