Vuokralla asunut suurperhe oli saanut taloyhtiöltä kaksi varoitusta toistuvan häiriökäyttäytymisen vuoksi. Oikeus katsoi, että vuokranantajalla oli oikeus purkaa vuokrasopimus häädön uhalla, kun varoitukset eivät tuottaneet toivottua muutosta. Tapauksesta kertoo uutispalvelu Edilex.

Käräjäoikeus, jonka tuomion hovioikeus vahvisti, arvioi, ettei perheen tuottamaa häiriötä voinut pitää vähäisenä. Kymmenlapsinen perhe oli saanut varoituksensa lähinnä perheen lasten käytöksen vuoksi: lapset olivat muun muassa käyttäytyneet väkivaltaisesti pihan muita lapsia kohtaan, virtsanneet muiden asukkaiden huoneistopihoille toistuvasti, nimitelleet muita asukkaita ja sylkeneet pihan muiden lasten päälle.

Käräjäoikeus katsoi, että perheen vanhemmat olivat käyttäytyneet vähintään välinpitämättömästi, ja jopa puolustaneet lastensa tekoja. Käräjäoikeus tosin piti mahdollisena sitä, että maahanmuuttajataustaisen perheen kielitaidoton äiti, joka oli lastensa käännösavun varassa, ei välttämättä ollut ymmärtänyt aivan kaikkea sanottua ja tapahtunutta.

Osapuolten ja heidän todistajiensa kertomukset erosivat merkittävästi toisistaan. Käräjäoikeus joutui tässä arvioimaan muun muassa sitä, vaikutti perheen maahanmuuttajatausta valituksiin. Käräjäoikeuden selvityksen perusteella kyseisessä taloyhtiössä kuitenkin asui runsaasti maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, eikä kukaan todistaja kertonut ongelmista muiden kuin kyseisen perheen kanssa. Todistajana toimi muun muassa naapurin maahanmuuttajataustainen muslimiasukas.

Näin ollen käräjäoikeus katsoi, ettei todistajien kertomuksilla ollut esimerkiksi rasistista tarkoitusta. Esimerkiksi erään todistajan uskottavuutta paransi oikeuden mielestä se, että tämä myönsi kysymättä sortuneensa eräässä väittelyssä perheen äidin kanssa matalalle tasolle. Todistaja myönsi itselleen epäedullisen asian, vaikka tapahtumalla ei ollut todistajia.

Käräjäoikeus piti Edilexin mukaan sinänsä uskottavana, että myös perhettä oli nimitelty hankaluuksien aikana. Perheen esittämän addressin, jossa 36 allekirjoittajaa väitti perhettä kohtaan esitettyjä syytteitä perusteettomiksi, oikeus hylkäsi, koska moni listan allekirjoittajista ei asunut kyseisessä yhtiössä. Addressi ei kyennyt horjuttamaan muuta vakuuttavaa näyttöä.

Koska kiinteistön yhteisissä tiloissa esiintynyt häiriökäyttäytyminen oli vakavaa ja toistuvaa eikä hävinnyt varoitusten myötä, oli vuokranantajalla oikeuden mukaan oikeus purkaa vuokrasopimus.

Perhe velvoitettiin muuttamaan asunnosta häädön uhalla. Osapuolet pääsivät myöhemmin keskenään sopuun muuton ajankohdasta, minkä jälkeen hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden tuomion voimaan. Helsingin hovioikeus antoi ratkaisunsa perjantaina.

Koska vastaajilla ei ollut maksamattomia vuokria ja tapauksessa olivat vastakkain vakavarainen vuokrayhtiö ja yksityishenkilöt, perheen korvausvastuulle tulleita oikeudenkäyntikuluja alennettiin.

Perhe vetosi oikeudessa siihen, etteivät lasten väliset erimielisyydet voineet olla syy vuokrasopimuksen purkamiseen. Käräjäoikeus totesi, että oikeuskirjallisuuden mukaan vuokralaisen on valvottava yhteisissä tiloissa myös muita näissä tiloissa hänen luvallaan oleskelevia henkilöitä. Näin ollen perheen lasten käytös yhteisellä pihalla voi muodostaa vuokrasopimuksen purkuperusteen, mikäli se huomattavasti poikkeaa tavanomaisesta näkymisestä ja kuulumisesta, Edilex kertoo.