Ehkäisevä kansaterveystyö näkyy tilastoissa selvästi. Kansanterveyslaitoksen tekemien laskelmien mukaan sydänsairauksien vuoksi menetettyjen työvuosien määrä on laskenut vuodesta 1972 vuoteen 1992 noin 40 000:lla.