Syöpäsäätiö jakaa tänä vuonna syöpätutkimukseen apurahoina hieman yli 4,1 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 147 tutkijaa ja tutkimusryhmää sai Syöpäsäätiöltä apurahan 2015.