Ilmaston lämpenemistä piti Euroopassa jarruttaa nostamalla hiilidioksidipäästöjen ja sitä kautta fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energian hintaa.