Syyttäjä katsoo kaivosyhtiö Talvivaaran johtajan saaneen jopa noin 200 000 euron rikoshyödyn kaupoilla, joita hän teki käyttäen hyväkseen hallussaan ollutta sisäpiirin tietoa. Talvivaaran Kaivososakeyhtiöön liittyvä epäiltyjä arvopaperimarkkinarikoksia koskeva oikeudenkäynti on alkanut ja haastehakemukset julkaistiin tiistaina.