AKT:n myötätuntotyötaistelun neljäs vaihe alkaa maanantaina 25.11.2019 kello 03 ja päättyy tiistaina 26.11.2019 kello 03, mikäli Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n työnseisaukset jatkuvat.

”Myötätuntotyötaistelun aikana ne AKT:n jäsenet, jotka ajavat paikallis- ja lähiliikennettä HSL-alueella, pidättäytyvät työstä. Työstä pidättäytyminen koskee myös myötätuntotyötaistelun kohteina olevien yritysten huoltokorjaamoiden työntekijöitä”, AKT kertoo tiedotteessaan.

Viime viikolla AKT ilmoitti aloittavansa tukitoimet tiistaina 19. marraskuuta, mikäli PAU:n työnseisaus jatkuu.

Myötätuntotyötaistelun aikana AKT:n jäsenet ovat ylityö- ja työvuorojenvaihtokiellossa. Kielto koskee kuorma-autoalaa, linja-autohenkilökuntaa, terminaalitoimintaa, huoltokorjaamoja, linja-autoasemia, kaupan automiehiä, elintarvikealan automiehiä ja säiliöauto- ja öljytuotealaa (vain säiliöautonkuljettajat) koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT:n jäseniä.

Maanantaina AKT:n jäsenten on määrä pidättäytyä työstä Posti Kuljetus Oy:ssä ja muilla työpaikoilla Posti Oy:n tavaroiden ja lähetyksien käsittelystä.