Talvivaaran kaivoksen lupa erotella prosessissaan uraania on kumottu. Korkein hallinto-oikeus kumosi tänään kaivoksen oikeuden taloudellisiin syihin vedoten.