Talvivaaran kaivoksen lupa erotella prosessissaan uraania on kumottu. Korkein hallinto-oikeus kumosi tänään kaivoksen oikeuden taloudellisiin syihin vedoten.

Talvivaara oli aiemmin saanut luvan tuottaa nikkelin sivutuotteena uraania Sotkamossa. Lupa oli voimassa vuoteen 2054.

Kaivosyhtiö on jättänyt käräjäoikeuteen hakemuksen velkajärjestelystä.

KHO:n mielestä valtioneuvoston on arvioitava Talvivaaran edellytykset uraanintuotantoon sen jälkeen, kun yhtiön taloudellinen tilanne on selkiytynyt.

Pörssitiedotteessaan Talvivaara kertoo tutustuvansa oikeuden päätökseen tarkemmin.