Työnantajajärjestöt Palvelualojen työnantajat Palta, Teknologiateollisuus, Kemianteollisuus, Metsäteollisuus sekä Kaupan liitto sanovat olevansa pettyneitä hallituksen työaikalakiesitykseen. Työnantajaliittojen mukaan esitystä on muutettava edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

”Esitys lisää sääntelyä eikä ota huomioon työelämän nopeaa muuttumista ja siitä johtuvia kehitystarpeita”, liitot toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Työnantajat korostavat, että käytännön työelämässä työajan joustotarpeiden merkitys vain kasvaa.

”Tähän maailmaan työaikalakia koskevan hallituksen esityksen olisi tullut vastata. Esityksessä mennään kuitenkin täysin päinvastaiseen suuntaan, kun työaikalain soveltamisen ja jäykän seurannan piiriin tulee entistä enemmän työntekijöitä. Hyvänä esimerkkinä tästä on etätyö, jonka tekeminen tulee hankaloitumaan.”

Esitys heikentää liittojen mukaan nykytilannetta useimmissa yrityksissä muun muassa lain soveltamisalan laajentumisen ja työehtosopimuksilla sovittavien asioiden, kuten työajan käsitteen ja varallaolon, supistumisen myötä.

”Jälkimmäiset muutokset voivat myös vaarantaa yhteiskunnan ja yritysten kannalta kriittisiä toimintoja”, liitot varoittavat.

Lääkärilehden mukaan uusi laki vaikuttanee esimerkiksi lääkärien päivystämiseen, sillä uuden lain perusteella päivystäminen työpaikalla ei enää olisi enää miltään osin varallaoloa.

”Aiemmin päivystys on ollut eräänlainen ylityön ja varallaolon yhdistelmä. Jatkossa työpaikkapäivystystä ei voi enää määritellä työaikaan kuulumattomaksi ajaksi”, Lääkäriliiton lakimies Konstantin Laakkonen toteaa.

Uusi lakiesitys edellyttää, että kaikki työpaikalla vietetty aika on luettava kokonaistyöaikaan ja sen pitää kerryttää työtunteja.

Laakkonen arvioi, että ainakaan kaikissa toimipisteissä ei selvitä entisellä lääkärimäärällä, jos päivystyksen enimmäismäärä pienenee. Muutoksia päivystysten järjestämiseen lienee edessä, mutta niitä on vielä vaikea ennakoida tarkemmin.

Aikaisemmin keskusjärjestö STTK ja sen alaiset ammattiliitot kuten Tehy ja Pro ovat kertoneet suhtautuvansa hyvin kielteisesti hallituksen työaikalakiesityksen sisältämään jaksotyön laajennukseen. Tehy varoitti torstaina, että jaksotyössä työnantaja voi teettää jopa 13–19 tunnin työpäiviä, kun vuorokauden pakollista lepoaikaa voidaan hetkellisesti lyhentää.

Lue myös:

”Erittäin raskas työmuoto” – Uusi työaika kymmenille tuhansille työntekijöille huolettaa liittoja

Tehy-lehti: Uusi laki toisi jopa 19 h -työpäivät ”työnantajan määräyksellä”

Suomalaisten työaika menossa uusiksi: ”Pakottavaa oikeutta” – työehtosopimus ei voi enää kävellä yli