Oppositio ryöpytti hallituksen esitystä varhaiskasvatuslaiksi, jota käsiteltiin täysistunnossa eilen. Suurin kritiikki kohdistui päivähoito-oikeuden rajaamiseen ja ryhmäkokoihin.

Opposition mielestä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus vain töissä olevien lapsille olisi pitänyt selkeästi poistaa laista ja pienentää ryhmäkokoja. Esityksen mukaan varhaiskasvatusta on edelleen järjestettävä kahden kuukauden ajan, jos huoltajat jäävät työttömiksi, paitsi jos lasta hoidetaan kotona. Varhaiskasvatusta olisi pääsäännön mukaan järjestettävä 20 tuntia viikossa tai tarveharkintaisesti enemmän.

Useat demariedustajat puhuivat ”megaluokan” virheestä.

– Lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen on heikennetty eli niin sanottua subjektiivista oikeutta on rajattu. Osa kunnista on ottanut nämä varhaiskasvatuksen heikennykset käyttöön ja osa taas ei. Näin ollen varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kunnittain. Eriarvoisuus lasten välillä on siis kasvanut. Tässä on kyse megaluokan eriarvoisuusongelmasta pienten lasten välillä, Eeva-Johanna Eloranta (sd.) sanoi.

– Tässä hallituksen esityksessä on iso, megaluokan valuvika. Kun kuuntelimme asiantuntijoita, sieltä nousi kaksi asiaa ylitse muiden: liian suuret ryhmäkoot ja tämä subjektiivisen päivähoidon rajaaminen. Näiden lisäksi tietysti kannamme huolta henkilöstön jaksamisesta. Mutta näihin, jotka ovat varhaiskasvatuksen laadun kannalta siis ydinkysymyksiä — ryhmäkoko ja lapsen oikeus varhaiskasvatukseen — hallitus ei kajonnut lainkaan, ja pidän sitä megaluokan virheenä, entinen opetusministeri Jukka Gustafsson (sd.) sanoi.

Kansanedustaja Pia Viitasen (sd.) mukaan laissa on paljon hyvää, mutta ”tähän jäi se megaluokan virhe, että esimerkiksi ryhmäkokoja ei pienennetä”. Kansanedustaja Pilvi Torsti (sd.) puhui järkyttävästä virheestä.

–Lasten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kaikkien lasten yhtenäinen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kaikkialla Suomessa, on megaluokan asia, josta tässä kohtaa on syytä puhua. Palaan vielä puheenvuorossani tähän erotteluun niin sanottuihin 20-tuntisiin, joka on ollut järkyttävä virhe, Torsti sanoi.

Torstin mukaan Sipilän hallituksen ”kolmen vuoden uudistustyö on heikentänyt lasten yhdenvertaisuutta ja varhaiskasvatuksen laatua”, joka on Suomessa ollut maailman parasta.

–Ensin rapautettiin yhdenvertaisuus, kun lapset siis jaettiin kahteen kastiin — niin sanottuihin 20-tuntisiin sen perusteella, että vanhemmat ovat työttömiä tai muuten kotona. Tätä siis tarkoittaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen, jota onneksi esimerkiksi täällä Helsingissä emme alun perinkään ottaneet käyttöön. Laatua on heikennetty myös suurentamalla ryhmäkokoja ja vähentämällä aikuisten määrää ryhmissä, Torsti sanoi.

–Nyt meillä on sitten tämä laki. Se ei korjaa näitä perustavanlaatuisia asioita. Se ei korjaa subjektiivista oikeutta kaikille lapsille, ja se ei korjaa ryhmäkokoja eikä myöskään tuo varhaiskasvatukseen kaivattua erityistukea ja lisäosaamista varhaiseen puuttumiseen.

Lue myös: Zyskowicz sai yllättävät kehut – kokoomuslainen reagoi välittömästi: ”Ei Ben ole mikään johtava ajattelija!”

Myös monet muut oppositioedustajat käyttivät kriittisiä puheenvuoroja. Vasemmistoliiton Jari Myllykoski tunnusti, että hänellä itsellään oli oppimisvaikeuksia, koska hänellä todettiin lukihäiriö vasta kahdeksannella luokalla ja hänenkaltaisilleen henkilöille huippuammattilaisten läsnäolo on tärkeää.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto puolestaan puhui lasten luokkayhteiskunnasta, joka syntyy ”meidän kaikkien silmien edessä”.

–On hyvin kestämätöntä, että vaikka varhaiskasvatuslaki päivitetään, niin subjektiivista oikeutta kokopäiväiseen, laadukkaaseen, pedagogiseen varhaiskasvatukseen on rajattu. Ryhmäkokoihin ei ole puututtu, ja henkilöstömitoitus pysyy hallituksen asettamalla, heikolla tasolla.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen viittasi opposition esiin nostamiin seikkoihin vain lyhyesti omassa puheenvuorossaan, jossa hän toivoi edustajien olevan puheissaan tarkempia ja lukevan pykälät vielä kerran.

– Oikeus varhaiskasvatukseen ei ole poistunut. Meillä on 20 tuntia subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen aivan jokaiselle lapselle taustasta riippumatta ja myös sen yli, mikäli se on lapsen etu ja lapsi sen tarvitsee. Tämä lukee siellä laissa hyvin yksiselitteisesti ja selvästi, joten toivoisin, ettei käytetä sentyyppisiä epämääräisiä ilmaisuja, joissa sanotaan, että ”on poistettu”, ministeri sanoi ainoassa puheenvuorossaan, jonka hän piti keskiviikon istunnossa.