Sosiaalipoliittinen ministeriryhmä on sopinut periaatteista, joiden mukaan taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden apurahansaajien sosiaaliturva järjestetään. Hallitusohjelman mukaan apurahansaajille turvataan vuoden 2009 alusta apurahojen määrän perusteella eläke-, sairausvakuutus-, työtapaturma- ja työttömyysturva, kertoo Ylen Uutiset.