Hallitus esittää useita muutoksia taksialalle, kuten pakollista uutta yrittäjäkoulutusta taksin kuljettajille.

Sanna Marinin (sd) hallitus on palauttamassa useita taksiliikenteen sääntöjä, jotka jäivät historiaan uuden liikennepalvelulain myötä heinäkuussa 2018.

Hallituksen lausuntokierrokselle lähetetyssä esitysluonnoksessa ehdotetaan muun muassa taksamittarin ja taksivalaisimen palauttamista pakollisiksi. Niiden pakollisuudesta luovuttiin taksilain uudistuksessa.

Taksamittaria olisi esitysluonnoksen mukaan jatkossa käytettävä silloin, kun kyydin hinta perustuu matkan pituuden ja ajan mittaamiseen ajon aikana. Muissa tapauksissa takseissa olisi käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää, joka kerää ja säilyttää laissa erikseen määritellyt tiedot verovalvontaa varten.

Myös taksivalaisin eli yleensä keltainen kupu taksin katolla olisi jatkossa pakollinen silloin, kun ajoneuvo on taksikäytössä. Tällä hetkellä taksikupu ei ole pakollinen.

Hallitus ehdottaa muutoksia myös taksien hinnoitteluun. Kadulta tai taksitolpalta otettavissa kyydeissä olisi käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta ja esitettävä esimerkkimatkan hinta tai tarjottava matkaa kiinteällä hinnalla. Näin hintoja olisi helpompi vertailla.

Yrittäjäkoe ja -koulutus suoritettava

Jatkossa taksiliikennelupa edellyttäisi uutta yrittäjäkoulutusta ja -koetta. Kuljettajakurssista luovuttiin taksiuudistuksen yhteydessä.

Vastedes taksiluvan hakijalla pitäisi myös olla Y-tunnus jo ennen luvan myöntämistä eikä vasta toiminnan aloitusvaiheessa. Näin pyritään hallituksen esitysluonnoksen mukaan torjumaan harmaata taloutta.

LUE LISÄÄ:

Myös taksiuudistuksen eli heinäkuun 2018 jälkeen taksiluvan saaneiden taksiyrittäjien olisi suoritettava yrittäjäkoulutus tai -koe pitääkseen lupansa sekä hankittava Y-tunnus.

Hallitus tiukentaisi myös taksiyrittäjien ja kuljettajien sekä taksien välityspalveluiden velvoitteita.

Sekä taksiyrittäjän että kuljettajan pitäisi huolehtia, että taksissa on mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös ja että taksiluvan haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä.

Taksiyritysten ja välityspalvelun tarjoajien pitäisi puolestaan toimittaa viranomaisille aiempaa tarkempia tietoja taksipalvelujen tarjonnasta ja toteutuneesta kysynnästä. Näin viranomaiset voisivat muodostaa paremman tilannekuvan taksipalvelujen saatavuudesta.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan ehdotetuilla muutoksilla halutaan parantaa taksitoiminnan turvallisuuden, harmaan talouden torjunnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Hallituksen esitysluonnos on nyt lausuntokierroksella, joka päättyy 9. heinäkuuta. Tammikuussa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoi, että uusi laki tulisi voimaan ensi vuonna.