Liikenne- ja viestintäministeriö on vastannut taksien hintojen nousun herättämiin kysymyksiin.

Tällä viikolla on uutisoitu, että Tilastokeskuksen julkaiseman hintaseurannan perusteella taksien hinnat nousivat useita prosentteja pian uuden taksilain tultua voimaan. Heti uudistuksen jälkeen hinnat laskivat hieman, mutta kääntyivät parin kuukauden jälkeen nousuun. Nyt taksien hinnat ovat nousseet noin seitsemän prosenttia uudistuksen voimaantulosta. Lue lisää: Yksi kuva näyttää: Taksien hinnat räjähtivät yhtäkkiä

Johtuuko hintojen nousu taksiuudistuksesta, ministeriö kysyy tiedotteessaan ja vastaa:

”On totta, että enimmäishintasääntelystä luopuminen mahdollistaa hintojen nousemisen.”

Kun enimmäishintojen ja taksilupien määrän sääntelystä on luovuttu, taksialan toimijat voivat nyt vapaasti hinnoitella taksipalvelujensa tarjonnan.

”On tyypillistä, että aluksi esiintyy hintavaihtelua, kun yrittäjät uudistavat toimintatapojaan ja uusia yrittäjiä tulee markkinoille. Myös kuluttajat kokeilevat markkinoille tulevia uusia taksipalveluja”, ministeriö toteaa.

Liikennepalvelulain ja taksiuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli ”lisätä yritysten välistä kilpailua ja mahdollistaa erilaisten kilpailukeinojen, kuten hinta- ja laatukilpailun, aiempaa vapaampi käyttö”.

Taksialan kilpailun uskotaan lisääntyneen, sillä lain voimaantulon jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt yli 3500 uutta taksilupaa. Taksilupien määrä on lisääntynyt kaikissa maakunnissa ja lähes kaikissa kunnissa.

Jos kilpailu lisääntyy, missä ovat edulliset taksit?

Lisääntyvän kilpailun tarkoituksena on kuitenkin lisääntyvä hintakilpailu eli hintojen lasku. Missä sitten ovat edullisemmat taksit, ministeriö kyselee itseltään.

”Kyllä, edullisemmat hinnat olivat yksi uudistuksen tavoitteista. Tarkoitus on, että asiakas saa parempia palveluja, eli edullisempien hintojen lisäksi monipuolisempaa palvelutarjontaa.”

Ministeriön mukaan Tilastokeskuksen tilastot seuraavat suurten, markkinoilla jo olleiden taksiyritysten hintatasoa.

”Tarjolle on voinut tulla myös edullisempia ja esimerkiksi kiinteähintaisia palveluja, mutta tätä ei välttämättä havaita Tilastokeskuksen hintaseurannassa.”

”Jos markkinoilla on kilpailulain vastaista toimintaa, voi se vaikuttaa palvelujen hintoihin. Siksi on tärkeää, että valvova viranomainen puuttuu tilanteeseen ja selvittää taksimarkkinoiden toimivuutta. Näin KKV on tehnyt ottaessaan taksimarkkinan tehotarkkailuun.”

KKV eli kilpailu- ja kuluttajavirasto on kertonut seuraavansa taksien hintakehitystä tarkasti ja selvittävänsä taksien välityskeskusten toimintaa. Ministeriön mukaan tämä ei välttämättä tarkoita, että taksiuudistus olisi epäonnistunut, sillä ”markkinoiden avautuessa taksialan toimijat ovat uudenlaisen tilanteen edessä ja toimintatavat vasta muotoutumassa”.

Ekonomisti Sanna Kurronen on epäillyt nousun johtuvan taksiyritysten havainnosta, että asiakkaat eivät kilpailutakaan kyytejään. Juttu jatkuu twiitin alla.

Ministeriön mukaan hintojen nousuun voi vaikuttaa myös taksiliikenteen tuotantokustannusten nousu. Tämä ei kuitenkaan selitä kaikilta osin hintojen nousua.

”Siksi on tärkeää, että KKV tutkii, onko markkinoilla kilpailulain vastaista toimintaa”, ministeriö toteaa.

Ministeriö huomauttaa, että myös vanhan sääntelyn aikana säänneltyjä hintoja olisi nostettu, sillä taksien enimmäishintoihin tehtiin tarkistuksia tuotantokustannusten nousun mukaisesti.

Liikenneministeriön mukaan uudistus oli käynnistysvaikeuksista huolimatta tarpeen, koska taksipalvelujen saatavuus on ollut ongelma jo vuosia. Erityinen ongelma on ollut löytää maaseudulle uusia taksiyrittäjiä, ja taksisääntelyn uskotaan haitanneen alan kasvua.

LUE MYÖS:

Yksi kuva näyttää: Taksien hinnat räjähtivät yhtäkkiä

”Anne Berner sysää kaaoksen muiden syliin” – Sdp:n kansanedustaja lyttää taksien ”markkinamallin”