Liikennepalvelulain voimaantulo heinäkuun alussa muuttaa taksimatkustajan arkea. Suurin muutos on taksien hinnoittelun vapautuminen.

Trafi sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV ovat koonneet muutokset verkkosivuilleen ja neuvovat suomalaisia tutustumaan niihin.

–Uudistus vaikuttaa jokaisen taksipalveluita käyttävän kuluttajien asemaan. Muutos edellyttää taksimatkustajilta uudenlaisia valmiuksia vertailla hintoja ja palveluja. KKV käy vuoropuhelua taksialan kanssa ja tukee uudistuksen toteutusta tavalla, joka vahvistaa kuluttajien asemaa myös käytännössä, toteaa kuluttaja-asiamies Antti Neimala tiedotteessa.

Jatkossa taksimatkan hinta voi vaihdella esimerkiksi kellonajan, taksiyrityksen, tilaustavan ja haluttujen lisäpalveluiden mukaan. Trafin mukaan olennaista on, että asiakas tietää taksiin astuessaan, mitä kyyti tulee maksamaan tai millä perusteella hinta määräytyy.

Uuden lain myötä luovutaan nykyisestä kiintiöidystä toimilupajärjestelmästä. Taksina voi toimia henkilöautojen lisäksi muitakin ajoneuvoja. Myös taksien päivystysvelvollisuus poistuu, joten taksi kannattaa tilata etukäteen erityisesti hiljaiseen aikaan ja kaupunkien ulkopuolella.

Perusasiat eivät kuitenkaan muutu. Taksiyrityksellä pitää olla yhä liikennelupa ja yritys vastaa kuljettajiensa riittävästä osaamisesta muun muassa asiakaspalvelutilanteissa. Myös taksinkuljettajan tulee yhä suorittaa taksinkuljettajan koe ja hänen terveys- ja ajo-oikeustietonsa sekä rikostaustansa tarkastetaan.

–Uusi laki tuo monia mahdollisuuksia taksitoiminnan kehittämiseen, mikä toivottavasti hyödyttää sekä asiakasta että yrittäjää. Seuraamme lakimuutoksen tuomia vaikutuksia myös hinnoittelun osalta ja teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa, toteaa tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Trafista.