Autoala ja Suomen valtio ovat torstaina solmineet vapaaehtoisen ilmastosopimuksen liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteeksi otetaan muun muassa autokannan keski-iän alentaminen 1,5 prosenttia vuodessa. Sopimukseen kirjatut konkreettiset toimenpiteet rajoittuvat lähinnä valtion verotuksellisiin kannusteisiin ja informaation jakamiseen kuluttajille.