Ei lihavero, vaan kestävän kehityksen arvonlisävero. Tämä on ollut sdp:n viesti sen jälkeen, kun puheenjohtaja Antti Rinteen vaalikonevastaukset herättivät keskustelun puolueen haluista ohjata kulutusta vähäpäästöisiin tuotteisiin verotuksen keinoin.

Rinne on todennut, että vero kohdistuisi esimerkiksi lihaan ja näkyisi sen hinnassa. Varsinaista lihaveroa sdp ei kuitenkaan aja, vaan huomattavasti laajempaa järjestelmää. LUE LISÄÄ: Antti Rinteen lihakommentti aiheutti äläkän Yle-tentissä

Uusi Suomi kysyi sdp:n eduskuntaryhmän veroasiantuntijalta Lauri Finériltä selvennystä siihen, mitä kestävän kehityksen arvonlisävero tarkoittaisi. Hän korostaa, että sdp:n esittämä kestävä alv ei ole tuotekohtainen vero, kuten niin sanottu lihavero olisi, vaan erillinen päästöperusteinen verokomponentti, joka asetettaisiin normaalin – nykyistä alhaisemman – arvonlisäveron päälle.

Uusi vero-osa koskisi kaikkia tuotteita ja palveluita, mutta veron taso kiristyisi tai keventyisi tuotteen päästöjen mukaan.

”Kestävän kehityksen arvonlisävero tarkoittaa, että verotuksella suositaan vähäpäästöisiä elintarvikkeita, tavaroita ja palveluja”, Finér kertoo Uudelle Suomelle.

Elintarvikkeiden kohdalla tämä tarkoittaisi pelkistetysti sitä, että tavallisen arvonlisäveron päälle tulisi lihaostoksilla korkeampi lisävero ja kasviksia ostaessa matalampi. Finér kirjoitti taannoin blogissaan, että veroeron on oltava riittävän suuri, ”jotta se vaikuttaa riittävästi hintaan ja sen myötä myös kulutusvalintoihin”.

Uuden Suomen kysymys siitä, millaiselle tasolle sdp haluaisi kestävän kehityksen veron asettaa esimerkiksi kasvisten ja lihan kohdalla, jää toistaiseksi vaille vastausta. Finér kertoo, että tällaiset seikat selviävät sdp:n tavoitteiden mukaan ensi vaalikauden aikana. Veromuutos toteutettaisiin vaalikauden alussa käynnistettävän selvityksen pohjalta ja vaiheittain.

”Riittäviä prosentteja ei ole mielekästä ennustaa, vaan ne tulee määrittää esiselvityksen ja ensivaiheen vaikutusten perusteella, jolloin veron päästöporrastusta voidaan tarvittaessa lisätä. Keskeistä on, että kuluttajilla ja yrityksillä on selvä kehitysnäkymä: ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi esimerkiksi kestävästi tuotettujen kotimaisten kasviproteiinien hinnan tulee keskimäärin olla eläinproteiinia halvempaa. Näin varmistetaan, että kestävä maatalous ja elintarviketeollisuus voi kasvaa Suomessa”, Finér kertoo.

Kestävä alv ei suoranaisesti koskisi itse tuotetta, kuten lihaa, vaan sen aiheuttamia päästöjä.

”[Vero] perustuisi elinkaaren aikana aiheutettuihin päästöihin, joita arvioitaisiin parhaan tieteellisen tiedon ja jo käytössä olevien päästöstandardien pohjalta. Samalla tavoite on, että päästöarviointia voidaan tehdä koko EU:ssa, koska päästövähennyssitoumukset ovat yhteisiä”, Finér kertoo.

Puheenjohtaja Rinne on linjannut, että veron tulisi heikentää etenkin ulkomailta tuodun lihan, ”brasilialaisen häränfileen”, houkuttavuutta. Kotimaisessa lihantuotannossa kestävän kehityksen arvonlisävero ei hänen mukaansa välttämättä olisi suositeltava ratkaisu.

Entä voidaanko arvonlisäveroa kohdistaa eri tasoisesti tuotteeseen sen mukaan, onko se peräisin Suomesta, toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolelta? Finér huomauttaa vastauksena, että arvonlisäveron päälle asetettava päästökomponentti ei perustu suoraan tuotantomaahan vaan päästöihin.

”Siinä voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi kuljetusten ja tuotannon päästöt, mikä suosisi kestävästi tuotettua kotimaista ruokaa.”

Valtiovarainministeriön virkamiehet huomauttivat tänään Uuden Suomen artikkelissa, että tietyn elintarvikeryhmän jakaminen verotuksessa kahtia olisi EU-oikeuden näkökulmasta hankalaa, sillä toisiaan korvaaviin, kilpaileviin tuotteisiin ei saa soveltaa eri arvonlisäverokantoja.

Finér toteaa, että tämä kritiikki koskee lihaveroa, ei sdp:n esittämää kestävää alv:tä.

”Se [kestävä alv] koskisi kaikkia tuotteita ja palveluita, ja on siksi vastakohta yksittäisiin tuotteisiin kohdistetuille pisteverolle [kuten lihavero]”, Finér kertoo.

LUE MYÖS: Antti Rinteen kommentit kuohuttavat – Virkamiehet: Lihavero lähes mahdoton

Hän muistuttaa, että myös EU:n komissiossa on selvitetty ”vihreää arvonlisäveroa”, jossa tuotteiden ympäristövaikutukset heijastuisivat niiden hintaan. Vuoden 2013 tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että vero vaatisi ennen käyttöönottoa huolellisista tarkastelua muun muassa kauppasopimusten näkökulmasta.

Arvonlisäverotusta koskevaa direktiiviä uusitaan parhaillaan EU:ssa. Komission ehdotus antaisi jäsenvaltioille enemmän vapauksia arvonlisäveron suhteen, mistä sdp on iloinnut. Esitetyssä uudessa mallissa alennettuja arvonlisäverokantoja saisi käyttää nykyistä vapaammin, kunhan alennetut verokannat ovat ”yleisen edun tavoitteen mukaisia”.

Lauri Finérin mukaan puolueen ajama uudistus voitaisiin kuitenkin toteuttaa myös nykyisen EU:n arvonlisäverodirektiivin puitteissa.

”Tämä malli on jo nyt käytössä esimerkiksi autoverotuksessa ja se on EU-oikeuden mukainen”, Finér kertoo.

LUE LISÄÄ: Suomalaistutkijoiden radikaali visio: ”Lihan hintaan kuolemavero”

LUE MYÖS:

Tutkimusjohtaja ällistyi: ”Valtava määrä ihmisiä valmiita luopumaan omasta autosta – järisyttävää”

Virossa kriisikokous – aiheena Suomi: ”Suomalaisturisti on muuttunut oleellisesti”

”Hurja tilanne!” – Vihreät taistelee tosissaan kolmospaikasta HS-gallupissa