Euromaiden valtionlainojen väliset korkoerot ovat tänä kesänä kasvaneet. Se on aiheuttanut huolta erityisesti Italian talouden velkakestävyydestä.