Sana Ilmoitusliite oli painettu liitteen kanteen.Kuva: Uusi Suomi
Julkisen sanan neuvosto huomautti, että tuotenimi "Reilu" esiintyi myös ristikossa.Kuva: Uusi Suomi

Suomen tilatuin viikkolehti Aku Ankka sai torstaina historiansa ensimmäisen langettavan päätöksen Julkisen sanan neuvostolta.

Langettava päätös koski viime lokakuussa Aku Ankan välissä julkaistua 16-sivuista ilmoitusliitettä. Aku Ankka -lehteä kaikin puolin muistuttavassa liitteessä mainostettiin Oululaisen Reilu-leipää ja siihen toimitus oli koonnut leipäaiheisia lyhyitä ankkatarinoita. Lisäksi keskiaukeamalle oli tehty leipäaiheinen ristikko.

Sana ”reilu” esiintyi liitteessä kaikkiaan 20 kertaa, joista yksitoista oli lehden toimituksen tuottamassa materiaalissa.

Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä huomauttaa omassa vastineessaan, että liitteen kanteen oli painettu teksti Ilmoitusliite ja liitteellä on oma sivunumerointi ja se on painettu eri paperilaadulle. Hänen mielestään aineisto on helposti erotettavissa kaupalliseksi sisällöksi.

Julkisen sanan neuvosto piti arveluttavana, että toimitus on osallistunut ilmoitusaineiston laatimiseen. Lisäksi neuvosto huomauttaa, että lehden lukijoista 267 000 on alle 12-vuotiaita.

– Neuvosto painottaa, että lapsille suunnatussa mediassa piilomainonnan torjuminen on yhtä tärkeää kuin kaikissa muissakin tiedotusvälineissä, ellei vieläkin tärkeämpää. Sarjakuvalehden lukijakunnalla ei ole yhtä hyviä valmiuksia kuin aikuisilla erottaa mainontaa lehden tavanomaisesta sisällöstä varsinkin, kun mainonnalle haetaan vakuuttavuutta lehden ilmettä jäljittelemällä ja valitsemalla sisällöksi leipä-aiheisia sarjakuvia, Julkisen sanan neuvosto toteaa ratkaisussaan.

Julkisen sanan neuvosto on median oma itsesääntelyelin, joka vaalii hyvää journalistista tapaa ja käsittelee epäselviä tai arveluttavia tapauksia. Neuvosto ei käytä julkista valtaa.