Suomalaisista 15 – 79-vuotiaista seitsemän kymmenestä asuu omassa asunnossa ja neljännes vuokra-asunnossa. Omassa asunnossa haluaisi asua yhdeksän kymmenestä. Tiedot ilmenevät asuntorahoittaja Hypon teettämästä kyselytutkimuksesta.

Eläkeläisten keskuudessa vuokra-asuminen on vähäisempää ja omistusasuminen puolestaan yleisempää kuin väestössä keskimäärin: 85 % eläkeläisistä asuu omassa asunnossaan.

Asumismuodoista yleisin on omakotitalo, jossa asuu noin puolet 15 – 79-vuotiaista suomalaisista. Kerrostaloasujia on puolestaan noin kolmannes ja rivi- tai paritalossa asuu noin joka viides.

Selvästi nykyistä useampi haluaisi kuitenkin asua omakotitalossa. Noin seitsemän kymmenestä pitää omakotitaloa ihanteellisimpana asumismuotona, Hypon kysely kertoo.

Alueellisesti tarkasteltuna tuloksissa on selvät erot: Uudellamaalla noin puolet asuu kerrostalossa omakotitalossa asujia on noin kolme kymmenestä. Harvaanasutussa Pohjois- ja Itä-Suomessa kerrostaloasujia on vain reilu viidennes ja omakotitalossa asuu noin kuusi kymmenestä.

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan, mikä esitetyistä tekijöistä on tärkein asuinpaikkaa valitessa. Esitetyt tekijät olivat palvelujen välitön läheisyys, hyvät julkiset liikenneyhteydet sekä asuinalueen väljyys.

Tekijöistä tärkeimmäksi nousi palvelujen välitön läheisyys, jota reilut neljä kymmenestä piti tärkeimpänä. Reilu kolmannes piti puolestaan asuinalueen väljyyttä tärkeimpänä valintakriteerinä.

Vähiten kannatusta sai hyvät julkiset liikenneyhteydet, jonka kuitenkin mainitsi tärkeimpänä reilu viidennes vastaajista.

Palvelujen välitön läheisyys nousee tärkeimmäksi kriteeriksi etenkin 50-79-vuotiaiden ikäryhmässä, kun taas nuorimpien 15-24-vuotiaiden joukossa selkeästi tärkein tekijä on hyvät julkiset liikenneyhteydet.

Hypon Taloustutkimuksella teettämän laajan Asuminen 2014 –kyselytutkimuksen keskeiset tulokset löytyvät koostetusti graafeineen sivulta Hypo.fi. Tutkimuksen tuloksia on käsitelty myös tänään Helsingin Sanomien välissä ilmestyneessä Uusi Suomi -liitteessä.

Uusi Suomi -liitteeseen on haastateltu asumiseen liittyen myös Suomen johtavia poliitikkoja - valtiovarainministeri ja puoluejohtaja Antti Rinnettä (sd.), puoluejohtaja Juha Sipilää (kesk.), puoluejohtaja Timo Soinia (ps.), ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satosta (kok.) - sekä asumisen asiantuntijoita, muun muassa NCC:n maajohtajaa Juha Korkiamäkeä ja Hypon toimitusjohtajaa Ari Paunaa.