Koronavirus ja sen torjuntatoimet ajavat koko maailman taantumaan. Koska ihmiset eivät liiku, eivät taloudet voi kasvaa. Ekonomistit ennustavat,