Taloustieteen professori Matti Virénin mukaan presidenttiehdokas Laura Huhtasaaren (ps.) gradusta esiin nostetut ongelmat edustavat valitettavan tyypillisiä virheitä opinnäytetöissä. Gradusta on esitetty plagiointisyytöksiä, mutta professori Virén uskoo, että tällaiset virheet selittyvät pääosin suomalaisten yliopistojen virheellisillä ohjeistuksilla.

Virén kertoo seuranneensa Huhtasaaren tapauksen käsittelyä hämmentyneenä.

– Graduja ja muita opinnäytetöitä tarkastaessa törmää jatkuvasti ongelmallisiin viittauksiin – joskus tosin myös suoranaiseen plagiointiin (jälkimmäiseen tosin ehkä vain kerran vuodessa). Hämmentävää nyt käytävä keskustelu onkin lähinnä siksi, että samanlaisia viittauksia, joita nyt ruoditaan, löytyy tuhansista graduista eri oppilaitoksissa, Turun yliopistossa työskentelevä Virén kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Olisin valmis uskomaan, että suuri syy ongelmallisiin viittauksiin on niissä ohjeissa, joita aikanaan on jaettu opiskelijoille. Ainakin yhteiskuntatieteissä ohjeet ovat olleet huonoja, jopa vääriä, jos mittapuuna pitää tieteellistä julkaisukäytäntöä.

Huhtasaaren gradusta on löydetty kappaleita, jotka vaikuttavat kopioidun sanasta sanaan aiemmista suomalaisteksteistä. Kappaleiden perässä on lähdeviite, mutta se ei viittaa suomalaisiin opinnäytteisiin eikä välttämättä samaan lähteeseen, johon alkuperäinen suomalaisteksti viittasi. Lue tarkemmin: Laura Huhtasaaren gradusta nousi äläkkä – Asiantuntija ja professori eri mieltä plagiointisyytöksestä

Virénin mukaan opiskelijoiden virheelliset ohjeistukset ovat johtaneet siihen, että ”vieläkin tuskastuttavan usein törmää teksteihin, joissa kappaleen lopussa on vain sulkumerkeissä viite tyyliin (Kylmäposki-Ruutana1999, s. 2)”.

– Mistään ei ilmene, tarkoittaako tämä sulkulause sitä, että teksti on suoraa sitaatti, lähestulkoon suora sitaatti (sanoja muutettu), samansisältöinen tulkinta asiasta vai viite siitä, että asiaa on käsitelty viitatussa julkaisussa. Tai jotain ihan muuta, professori harmittelee.

Epäselvää viittaustapaa on Virénin mukaan karsittu muun muassa taloustieteen alalta.

– Mutta palataan vielä Huhtasaareen. Jos näitä lähdeviittausjuttuja (tai jopa plagiointia) ruvetaan ruotimaan, niin kohtuulista olisi, että ne tehtäisiin samalla tavalla kaikkien julkisuuden henkilöiden osalta – jos siihen nyt suurta tarvetta on. Vaalikampanjan alusviikko ei varmaankaan ole oikea aika siihen työhön, professori katsoo.

Jyväskylän yliopisto on käynnistänyt esiselvityksen Huhtasaaren pro gradu -työstä plagiointiväitteiden vuoksi.

Lue myös: Laura Huhtasaaren gradu saatetaan seuloa tietokoneohjelmalla – yliopiston selvitys venymässä yli vaalipäivän