Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) varasairaalan mallitilat on saatu valmiiksi. Tällä hetkellä koronavirusepidemiatilanne on kuitenkin rauhallinen ja koronaviruspotilaiden hoitoon pääsy on ollut hyvin turvattu.

HUSissa varaudutaan kuitenkin siihen, että epidemiatilanne voi muuttua voimakkaastikin huonompaan suuntaan.

”Yleinen ajatus taisi olla, että koronavirusepidemiassa on kyse pikajuoksusta, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että kyse onkin ultramaratonista. Virus saattaa olla riesanamme vielä pitkän aikaa aiheuttaen useampia epidemiahuippuja”, sanoo HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotteessa.

Osana varautumista HUSin Meilahden sairaala-alueella sijaitseviin maanalaisiin pysäköintitiloihin on suunniteltu varasairaala, jossa on sekä teho- että vuodeosastopaikkoja sekä toimintaa tukevia tiloja.

Toivottavasti varasairaalaa ei koskaan tarvita

Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu mallitilat, joita monistamalla varsinainen varasairaala voidaan rakentaa nopealla aikataululla. HUSin yhteistyökumppani varasairaalan rakentamisessa on Suomen Punainen Risti, jonka pystyttämistä teltoista varasairaala muodostuu. Päätös varasairaalan rakentamisesta tehdään, jos potilashoidon tilanne sitä edellyttää.

”Luonnollisesti toivomme, että epidemiatilanne pysyy hallinnassa ja varasairaalaa ei koskaan jouduta ottamaan käyttöön. Meidän tulee kuitenkin varautua niin hyvin kuin mahdollista ja varasairaalan suunnittelu on yksi osa tätä”, sanoo HUSin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen.

Mallitiloja varten on pystytetty kolme telttaa. Yhdessä tehohoitoteltassa voidaan hoitaa 6 potilasta ja vuodeosastoteltassa 10 potilasta. Varasairaalaan voidaan tarvittaessa rakentaa tilat 150 potilaalle.

Malliteltta on nyt varustettu tehohoitoa vaativille hengitysvajauspotilaille. Telttoja voidaan muuntaa joustavasti vuodeosasto- tai tehohoitopotilaiden käyttöön.

”HUSin ja Punaisen Ristin katastrofivalmiusyksiköiden asiantuntijat ovat tehneet mallitilojen suunnittelussa yhteistyötä. Telttojen pystyttämisessä on SPR:n vapaaehtoisilla ollut merkittävä rooli”, kertoo Virpi Teinilä Suomen Punaisesta Rististä.

Varasairaalan toiminnoista vastaava toimialajohtaja Antti Vento HUSista toteaa, että nyt suunniteltu varasairaala on investointi myös lähitulevaisuuden kriisinhallintaan.

“Päädyimme suunnittelemaan varasairaalan Meilahden alueelle, koska saamme siten parhaiten järjestettyä kaikki vaaditut tukitoiminnot ja tila voidaan rakentaa joustavaksi. Suunnittelu ja toteutus ovat edenneet hyvin ja varasairaalan vaatimia rakenteita on laitettu kuntoon, jotta potilaspaikat voidaan ottaa nopeasti käyttöön tilanteen niin vaatiessa”, Vento kertoo.

Myös muiden potilaiden hoito tulee turvata samaan aikaan koronavirusepidemian kanssa. HUSissa tehdään koko ajan suunnitelmia sen varalle, että koronavirusepidemia kestää pitkään ja potilasmäärät vaihtelevat.

”Meidän tulee joustavasti siirtää resursseja elektiivisen eli ajanvaraukseen perustuvan toiminnan ja koronaviruspotilaiden hoidon välillä. Kun epidemiatilanne on rauhallinen, lisäämme elektiivistä toimintaa ja vähennämme sitä, jos koronaviruspotilaiden määrä kasvaa”, johtajaylilääkäri Mäkijärvi kertoo.

”Aivan yksinkertainen tämä yhtälö ei ole, kun siihen vielä lisätään henkilöstön jaksamisen kannalta tärkeät kesälomat sekä syksyllä todennäköisesti alkavat tavanomaiset hengitystieinfektiot.”