Talvivaara olisi pitänyt sulkea jo aiemmin, sanoo ympäristönsuojelujärjestö Luonto-Liiton pääsihteeri Leo Stranius. Stranius uskoo, että osasyynä lepsuun virnaomaistoimintaan on se, että ympäristövalvonta ja elinkeinotoiminta on yhdistetty elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ely-keskus).