Postin työntekijät ovat aloittaneet tänään lakon, jonka laajentamisesta Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ilmoitti eilen sunnuntaina. Ilmoituksen mukaan lakkoa pidennetään aiemmin aiotusta kahdesta viikosta neljään viikkoon.

PAU:n mukaan lakon piirissä on noin 10 000 Postin työntekijää, mutta se ei koske sanomalehtien varhaisjakelua. PAU rajaa työnseisausten ulkopuolelle myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt, mutta jos työnantaja rikkoo lakkoa vuokratyöntekijöillä tai muilla työntekijöillä, nämä tehtävät tulee PAU:n mukaan hoitaa ”lakon rikkojilla”. LUE SEURAAVAKSI:

Työnantajapuolta neuvotteluissa edustavan Palvelualojen työnantajien (Palta) mukaan ratkaisu kertoo PAU:n kyvyttömyydestä tunnustaa Postin vaikea tilanne paperisen kirjepostin määrän laskiessa voimakkaasti.

”Ilmeisesti PAU:lla ei ole aikomustakaan pyrkiä löytämään ratkaisua pitkittyneeseen kiistaan neuvottelupöydässä, vaan ratkaisun oletetaan löytyvän pakottamalla. Lakko ei ratkaise sitä ongelmaa, että seuraavina vuosina jaettavan postin määrän vähentyminen kiihtyy entisestään”, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo tiedotteessa.

Paltan mukaan työnantaja ei tavoittele neuvotteluissa palkkojen alentamista, vaan nykyistä henkilökohtaista palkkaa sekä ilta- ja yötyölisiä vastaava ansio taataan sopimuskauden ajaksi. Aarto puhuu siirtymäsäännöksistä. LUE SEURAAVAKSI:

”Postin tavoitteena on toimia samankaltaisilla työehdoilla kuin kilpailijansa. PAU:n oma sopimusala säilyisi ja uusien määräysten siirtymäsäännökset rakennettaisiin yhdessä neuvotteluosapuolten kesken. PAU on kuitenkin kertonut, että heille käy ainoastaan nykytilan säilyttäminen. Tällainen ratkaisu vaarantaisi Postin tulevaisuuden.”

PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen puolestaan selventää Uudelle Suomelle, että työnantajapuoli haluaa muuttaa nykyisen työehtosopimuksen kaikki palkkamääräykset nyt, mikä tarkoittaisi sitä, että seuraavan sopimuskauden päättyessä palkat laskisivat automaattisesti. Sopimuskausi kestää yleensä noin 1–2 vuotta. Niemisen mukaan muutoksia olisi täysin mahdotonta yrittää perua seuraavalla sopimuskierroksella.

"Siksi tätä on mahdoton hyväksyä”, Nieminen sanoo.

Aitaan ilmestyi aukko lakkopäivänä

Posti ja PAU ovat eri mieltä myös siitä, onko Posti rikkonut lakkoa palkkaamalla vuokratyöntekijöitä. PAU:n mukaan uusia vuokratyöntekijöitä tulee esimerkiksi Postin logistiikkakeskukseen Vantaalle päivittäin.

Postipalveluiden johtaja Yrjö Eskola Postista kuitenkin sanoi MTV:n Huomenta Suomessa, ettei Posti tule ylittämään niin sanottua normaalitilanteen vuokratyöntekijämäärää, joka on ilmoitettu yt-menettelyn yhteydessä.

”Emme ole lisää palkkaamassa lakon takia”, Eskola sanoi MTV:lle. LUE SEURAAVAKSI:

Niemisen mukaan Posti ennakoi työtaisteluja jos syys–lokakuussa, jolloin luottamusmiehet saivat ilmoituksia runsaista vuokratyöntekijöiden lisäyksistä.

Lisäksi Nieminen toimitti Uudelle Suomelle kuvia Liedon pakettilajittelukeskuksen aitaan lakkoaamuna tehdystä aukosta. Niemisen mukaan sen kautta vuokratyöntekijät pääsevät kulkemaan töihin kohtaamatta lakkovahteja virallisella portilla.

”Posti ei halua, että postilaiset pääsevät perustelemaan vuokratyöntekijöille lakossa oloa. Vuokratyöntekijöille on myös virheellisesti vuokratyönantajat ilmoittaneet, että lakko olisi heidän osalta laiton”, Nieminen sanoo Uudelle Suomelle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Virallinen portti Liedon logistiikkakeskuksessa.Kuva: PAU

Niemisen mukaan myös vuokratyöntekijöillä on laillinen oikeus olla lakossa ja lakkovahdit kertovat portilla, mitä työehtoheikennyksiä Posti heidän työehtoihinsa esittää.

”Useat vuokratyöntekijät ovat myös jääneet lakkoon, kun ovat perustelut lakolle saaneet ja tätä tietysti Posti yrittää estää kaikin keinoin.”

”Nämä ovat esimerkkejä nykyisestä Postin henkilöstöpolitiikasta.”

Posti: Kyse on matkan lyhentämisestä

Postin poikkeustilannejohtaja Jarmo Ainasoja selittää aukkoa kulkemismatkan lyhentämisellä.

”Kyse on siitä, että on lyhennetty matkaa näillä keleillä parkkipaikalta lajittelukeskukseen”, Ainasoja sanoo Uudelle Suomelle.

Ainasoja kutsuu aukkoa portiksi ja toteaa, että ”se on toistaiseksi auki” kaikille Liedon lajittelukeskuksen työntekijöille. Onko se siis uusi portti, joka tulee pysyvästi käyttöön?

”Se on toistaiseksi käytössä ainakin, kun puhutaan näistä keleistä, mitkä tällä hetkellä ovat niin se on ihan ajatus, ettei tarvitse niin kaukaa kiertää töihin.” LUE SEURAAVAKSI:

Miksi portti otettiin käyttöön juuri tänä aamuna?

”Ajoitukseltaan ehkä se tietysti olisi voinut olla parempikin, mutta kyllä tämä on ollut mietinnässä jo hetken aikaa.”

Mitä vastaatte PAU:n syytökseen siitä, että aukko on keino välttää kohtaamasta lakkovahteja virallisella portilla?

”En ota nyt kantaa PAU:n tällaisiin väitteisiin. Kysymys on etäisyydestä ja jos katsotaan meidän muita keskuksia, niin tämä on kohtuullisen normaalia.”

Vastaavia ratkaisuja on siis muuallakin?

”Esimerkiksi Tampereella, missä tällä hetkellä olen, niin täällä pääsee ihan ajamaan kanssa tuohon käytännössä keskuksen viereen ja siihen on tehty toki jo aikoinaan on tuo portti jo olemassa.”

Paltan ja PAU:n on määrä jatkaa tes-neuvotteluja valtakunnansovittelijan johdolla keskiviikkona.

Liedon logistiikkakeskuksen aitaan tehtiin aukko aikaisin tänä aamuna.Kuva: PAU

LUE SEURAAVAKSI: