SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne lupaa järjestää työtä tai ”osaamista päivittävää” tekemistä kaikille pitkäaikaistyöttömille, mikäli SDP on tulevassa hallituksessa. Lupaukseen sisältyy myös kääntöpuoli eli työttömän velvoite ottaa tarjottu työ vastaan.

Tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita on Suomessa yli 102 000 henkeä. Antti Rinne pitää ilmiötä ”Suomen työmarkkinoiden, talouden ja myös koko hyvinvointivaltion” kipeimpänä ongelmana, koska pitkittyvä työttömyys voi myös syrjäyttää yhteiskunnasta.

– Mikäli SDP on tulevassa hallituksessa, tulemme käynnistämään uudistuksia, joilla jokaiselle pitkäaikaistyöttömyyden uhkaamalle ihmiselle järjestetään työtä tai osaamisen päivittämistä joka estää vajoamisen työkyvyttömyyteen, Rinne lupasi Soste-järjestön vierasblogissa viime viikolla.

Rinteen mukaan hankkeen pohjatyö on jo käynnistetty muun muassa työllisyyden kuntakokeilun ja työvoiman palvelukeskusten toiminnan lakisääteistämisen myötä. Mikäli Rinne pääsee tai joutuu lunastamaan lupauksensa hallitustyössä, katsoo SDP hänen mukaansa voimakkaasti myös järjestöihin ja avoimien työpaikkojen lisäksi erilaisiin aktivointitoimenpiteisiin, jotka pitävät toimintakykyä yllä.

– Kun toimintakyky säilyy ja työmarkkinat alkavat taas vetämään, mahdollisuudet työllistyä vakinaisesti ovat paremmat kuin tilanteessa jossa syrjäytyminen on jo käynnistynyt, Rinne perustelee.

Hän on väläytellyt julkisuudessa sitä, millaisia nämä aktivointitoimet voisivat olla. Ylen liikuntatentissä hän yhdisti pitkäaikaistyöttömien työllistämisen ja urheiluseurojen tukemisen.

– Meillä on tällä hetkellä yli 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Tälle joukolle pitää järjestää työtä jollain tavalla täydellä palkalla. Olen ajatellut, että yksi mahdollisuus olisi tukea urheiluseuroja niin, että niihin saataisiin päätoimisia työntekijöitä pitkäaikaistyöttömien joukosta, Rinne sanoi Ylelle.

Rinne ehdotti myös vanhusapuun liittyviä töitä esitellessään puolueensa strategista hallitusohjelmaa. Samassa yhteydessä nousi MTV:n mukaan esiin myös työttömien työvelvoite.

– Maksetaan työehtosopimusten mukainen palkka ja tälle ihmiselle tulee velvoite ottaa se työ vastaan. Meillä on paljon tekemätöntä työtä, esimerkiksi vanhusten huollossa on kaupassakäyntiä, ihmisten ulkoiluttamista ja vastaavia asioita, Rinne sanoi MTV:n mukaan.

Velvoitetyön tarjoaminen voisi alkaa jo seitsemän kuukauden työttömyyden jälkeen, Rinne sanoi MTV:n mukaan.

Rinteen poliittinen valtiosihteeri Esa Suominen puhuu työvelvoitteen sijaan työtakuusta blogissaan, jossa hän selventää ministerin ajattelua. Hänen mukaansa ”taattuun työhön liittyisi velvoite ottaa työ vastaan”.

Suomisen mukaan Rinteen mainitseman vanhustenavun lisäksi kyse voisi olla myös ”teknisemmistä töistä, nuorten tai lasten kanssa tehtävästä työstä, puhtaanapidosta ja kierrätyksestä ja niin edelleen”.

– Arvokkaista ja tärkeistä töistä, jotka nyt jäävät osin tekemättä. Vantaalla on kokemusta vanhustenhuollon ”kumppaneista”, jotka toimivat varsinaisen henkilöstön apuna ja tukena, Suominen kertoo.

Takuutyössä kunnioitettaisiin Suomisen mukaan ihmisten omaa osaamista ja soveltuvuutta eri tehtäviin. Myös palkkauksen tulisi olla ihmisarvoinen.

– Mikäli työttömyysturvaa voitaisiin käyttää pohjana, jonka päälle maksettaisiin tuntien mukaan asiaankuuluvaa palkkaa, voidaan päästä eteenpäin maltillisilla kustannuksilla. Tarjottava työmäärä voisi vastata osa-aikaista työpäivää, jotta työnhakuun avoimelta sektorilta jää myös aikaa, Suominen kirjoittaa.

Vaaliohjelmassaan SDP linjaa, että on ”tehtävä kaikki voitava, jotta työttömyysputket sekä periytyvä syrjäytyminen työelämästä voidaan katkaista”. Lisäksi puolue toteaa etsivänsä ”pysyvästi työkyvyttömille, ikääntyneille työttömille ratkaisun, jolla varmistetaan kunniallinen tie eläkkeelle”.