Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Venäjä on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimusta ollessaan antamatta tutkintavankeudessa olleelle vangille silmälaseja viiteen kuukauteen.