Liikenne- ja viestintäministeriön hankkeessa selvitetään, voisiko valtio perustaa liikenneverkon omistavan yhtiön, joka perisi maksua teiden ja väylien käytöstä. Tämä uusi käyttömaksu korvaisi osan nykyisistä liikenneveroista.

Perustettava uusi valtionyhtiö perisi väyläomaisuuden Liikennevirastolta ja vastaisi tämän jälkeen ”valtion liikenneverkon ylläpidosta ja kehittämisestä”. Valmistelun tavoite on, että yhtiö voisi aloittaa toimintansa jo vuoden 2018 alussa.

– Tässä ei ole kysymys yksityistämisestä, Berner sanoi viitaten viikonloppuna esiin nousseeseen kritiikkiin.

– Tässä on kyse valtion väyläomaisuuden sijoittamisesta uuteen [valtion]yhtiöön.

Ministeriön tiedotteen mukaan väyläyhtiö ”rahoittaisi toimintansa pääasiassa liikenneverkon käyttöön perustuvilla asiakasmaksuilla, joilla korvattaisiin osa liikenteen nykyisistä veroista ja maksuista”. Asiakasmaksujen tarkoituksena olisi ”luoda taloudellisesti kestävä toimintamalli, joka tarjoaa keinot liikenneverkon pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen”.

– Valtion väylien hallinnointi valtion yhtiössä tehostaisi väyliin sidotun varallisuuden käyttöä sekä varmistaisi laajat kehittämisinvestoinnit ja paremmat liikennepalvelut asiakkaille. Se myös parantaisi julkisen talouden kantokykyä, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Bernerin mukaan tietulleja tai gps-seurantajärjestelmää ei välttämättä tarvita teiden käytön seurantaan. Seurantamalli on toistaiseksi epäselvä.

"Jokaisen liikenneverotus laskee"

Ministeri Bernerin mukaan yhtiön perustaminen tarkoittaisi sitä, että perusväylänpito ja infrainvestoinnit siirtyisivät yhtiön tehtäväksi ja jäisivät pois valtion budjettikehyksestä. Kyseessä on kahden miljardin euron momentti vuosittain, Berner sanoi.

- Tällä samalla momentin määrällä valtio voi silloin laskea autoiluun liittyviä veroja. Olkoon ne mitä tahansa, mutta ehkä ensisijaisesti polttoaineverotusta kuitenkin, Berner kertoi.

- Näin ollen jokaisen verotus laskee. Jokainen voi päättää, osallistuuko hän infrainvestointien kehittämiseen vaiko ei. Jokainen voi valinnoillaan vaikuttaa, ministeri jatkoi.

Tiedotteessa Berner toteaa, että "asiakkaan etu olisi muun muassa se, että jatkossa asiakas maksaisi vain käyttämistään palveluista".

Vertaus matkapuhelinverkon maksuihin

Berner vertasi väyläyhtiötä käyttömaksuineen matkapuhelinverkkoon ja -liittymiin.

- Tänä päivänä meille on itsestään selvää, että jokainen joka käyttää mobiilia, on valmis maksamaan liittymismaksun ja on valmis maksamaan puheluistaan. Ja sillä liittymismaksulla ja datasiirtohinnalla me itse asiassa rahoitamme televerkkomme, Berner selitti.

- Valtio ei ole osallistunut televerkon rahoittamiseen vuosiin merkittävästi.

Hallitus uskoo, että väyläyhtiön avulla pystyttäisiin lisäämään liikenneinvestointeja.