Vihreä ekonomisti ja kansanedustajaehdokas Mikko Kiesiläinen arvostelee blogissaan hallituksen päätöstä lisätä kuljetustuen määrärahaa. Ympäristölle haitallisen yritystuen lisääminen on täysin järjetöntä toimintaa, Kiesiläinen katsoo.

”Vuosi sitten hallitus asetti surullisenkuuluisan yritystukityöryhmän selvittämään yritystukien leikkaamista keskustalaisen Mauri Pekkarisen johdolla. Vuoden alussa kun työryhmän työ oli vielä kesken Mauri Pekkarinen lausui A-Studiossa, että ainakin ilmastopäästöjä aiheuttaviin yritystukiin pitää pystyä puuttumaan. Kuten nyt hyvin tiedämme, niin työryhmä ei lopulta saanut minkäänlaista esitystä aikaiseksi”, Kiesiläinen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Nyt, kun yritystukikeskustelu on taas pudonnut pois uutisotsikoista, hallitus lisää jälleen yritystukia.”

Yle uutisoi elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) ilmoituksesta viime viikolla. Alueellista kuljetustukea jatketaan vuoden 2019 loppuun saakka ja samalla tuen määrärahaa korotetaan miljoonalla eurolla yhteensä kuuteen miljoonaan euroon.

Kiesiläisen mukaan kuljetustukea maksetaan Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitseville teollisuusyrityksille, jotka kuljettavat tuotteitaan yli 260 kilometrin päähän. Kuljetustuki on todettu ympäristölle haitalliseksi yritystueksi ympäristöministeriön raportissa, eli se on ”juuri sellainen, johon Pekkarinen lupaili ainakin puututtavan”, Kiesiläinen kirjoittaa.

”Kuljetustuki lisää rekkojen liikennesuoritteita ja siten hiilidioksidipäästöjä.”

Hän huomauttaa, että tuki myös vääristää kilpailua, sillä Etelä-Suomessa sijaitsevat kilpailijat eivät saa vastaavaa tukea, jos haluavat myydä tuotteitaan Pohjois- tai Itä-Suomeen.

”Se, että valtio verottaa palkkatyötä ja muuta taloudellista toimintaa siksi että voi lahjoittaa kuusi miljoonaa euroa kuljetustukena pois, on täysin järjetöntä ja ympäristölle vahingollista toimintaa. Kun otetaan huomioon verotuksen aiheuttamat hyvinvointitappiot ja ympäristölle aiheutuvat vahingot kuljetustuen kokonaisvaikutukset ovat Suomelle negatiiviset. On surullista, että hallitus ei ole leikannut tätä tukea kokonaan pois ja suorastaan masentavaa, että se lisää sitä”, Kiesiläinen harmittelee.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan kuljetustukea myönnetään harvaan asutuilla alueilla, eli Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella toimivien pienten ja keskisuurten yritysten pitkän matkan tavarankuljetuksista. Kuljetustukijärjestelmän tavoitteena on ”alentaa syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä ja lisätä yritystoimintaa näillä alueilla”.