Perusteilla on uusi Naton innovaatiorahasto, johon Suomen hakemus on hyväksytty. Tulevan rahaston koko on miljardi euroa, ja siihen sitoutui