Noin 60 000 erittäin hyvin ansaitsevaa suomalaista maksaa yli 14 prosenttia valtion tuloveroista, selviää Uuden Suomen tekemistä laskelmista. Tähän joukkoon kuuluvat yli 100 000 euroa ansaitsevat suomalaiset.

Jos tämän ryhmän tuloverotusta korotettaisiin 50 prosenttiin, kuten Seura-lehdessä eilen pohdittiin, maksaisi se jo noin 17,50 prosenttia Suomen tuloveroista.

Tuloveroja kerättiin yhteensä 26 miljardia euroa vuonna 2011.

Seuran toimituspäällikkö Ari Korvola kirjoitti eilen, että jos yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien veroprosenttia korotettaisiin 50 prosenttiin, valtion verotulot nousisivat yli miljardilla eurolla vuodessa.

Nykyisin yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien tuloveroprosentti on 34,80. Yli 100 000 euroa pääoma- ja ansiotuloja ansaitsevat maksoivat Tilastokeskuksen tietojen mukaan 14,55 prosenttia kaikista valtiolle maksetuista pääoma- ja ansiotuloveroista vuonna 2011.

Uusi Suomi laski, että jos Korvolan ajatus toteutuisi, yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevat maksaisivat 17,5 prosenttia valtion tuloverokertymästä.

Yleensä rikkaiden veronkorotusta perustellaan Korvolan mukaan sillä, että valtion hyöty olisi pieni, koska varakkaiden joukko on niin pieni. Korvola pitää tätä argumenttia myyttinä, ei faktana.

Uusi Suomi kokosi yhteen taulukkoon vuoden 2011 verotiedoista suomalaisten maksamat valtionverot. Tutustu tietoihin täällä.