Suomen Itämeren puoleisessa jokivesistössä on jäljellä alle kymmenen luonnonvaraista meritaimenkantaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan ilman tehokkaita hoitotoimia meritaimenkantojen häviämisriski on erittäin suuri.

Meritaimenkantojen tilaan vaikuttavat sekä luonnonolosuhteiden vaihtelu että ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset joessa ja meressä. Useimpien meritaimenjokien tilaa voidaan parantaa muun muassa vesiensuojelutoimilla, kunnostuksilla ja kalaportailla. Meritaimenkantojen säilymiselle vaikein ongelma on vaelluspoikasten suuri kuolevuus meressä ensimmäisen merivuoden aikana. Osa kuolevuudesta johtuu luonnonolojen vaihtelusta, mutta henkiin jääneitä taimenia karsii lisäksi liiallinen kalastus.

Vuosittain mereen tulevista vaelluspoikasista pääosa on istutusperäisiä, ja enin osa meritaimensaaliista saadaan mereltä virkistyskalastuksessa. Suurin osa saaliiksi saaduista meritaimenista tarttuu alamittaisina tiheisiin siika- ja kuhaverkkoihin.

Tästä johtuen vain hyvin harvat naaraat pääsevät palaamaan merestä kudulle kotijokeensa. Luonnonkantojen tila on erittäin epävakaa ja niiden häviämisuhka suuri, ellei nykyistä kalastuskuolevuutta meressä pystytä alentamaan kalastuksen säätelytoimia tehostamalla. Tällaisia toimia olisivat esimerkiksi verkkojen silmäkoon suurentaminen sekä ajalliset ja alueelliset pyyntirajoitukset.

Vuonna 2008 meritaimenen alamitta nostettiin 50 senttimetriin, mikä lisännee lähivuosina jokiin nousevia emokalamääriä. Viime ja tänä syksynä jokien suuret virtaamat ovat helpottaneet emokalojen nousua, ja kutukaloista on saatu syksyn aikana havaintoja useista rannikkojoista.

Suomenlahden alueella alkuperäiseksi arvioitu meritaimenen luonnonkanta on jäljellä kuudessa joessa, ja kaikkien niiden tila on uhanalainen tai kriittinen.