Ruokavirasto on tehnyt riskinarvioinnin lasten altistumisesta elintarvikkeiden PAH-yhdisteille. PAH-yhdisteet ovat palamisessa syntyviä syöpävaarallisia yhdisteitä.

Riskiarvionissa seurattiin ruokapäiväkirjojen avulla, mistä lähteestä 3–6-vuotiaat suomalaiset lapset saivat elimistöönsä PAH-yhdisteitä.

Arvioinnissa olivat mukana leivät, murot ja myslit, rasvat ja öljyt sekä savustetut liha- ja kalatuotteet. Riskinarvioinnin tulosten mukaan PAH-pitoisuudet olivat suurimpia grillatussa lihassa, savukinkussa ja lämminsavukalassa.

”Suurin PAH-yhdisteiden lähde oli kuitenkin yllättäen leipä, sillä sitä syödään huomattavasti enemmän kuin savustettuja ja grillattuja elintarvikkeita. Muita merkittäviä lähteitä olivat savukinkku, makkara sekä rasvat ja öljyt”, sanoo Ruokaviraston erikoistutkija Tero Hirvonen.

Ruokaviraston mukaan altistus kaikista lähteistä yhteensä oli pientä, joten PAH-yhdisteet eivät aiheuta terveysriskiä suomalaisille 3–6-vuotiaille lapsille.

PAH-yhdisteet syntyvät epätäydellisessä palamisessa

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä muodostuu elintarvikkeisiin esimerkiksi savustamisessa ja grillaamisessa, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan.

Niitä päätyy elintarvikkeisiin myös ympäristön kautta. Elintarvikkeissa suurimpia PAH-pitoisuuksia on savustetuissa ja grillatuissa liha- ja kalatuotteissa. PAH-yhdisteiden on todettu aiheuttavan syöpää koe-eläimissä. Useille elintarvikkeille, muun muassa savustetuille liha- ja kalatuotteille, on asetettu EU-lainsäädännössä enimmäispitoisuuksia.

Lue seuraavaksi: