Suomessa on ensimmäistä kertaa selvitetty nollatuntisopimuksella työskentelevien määrää. Tilastokeskus kertoi tutkimustuloksistaan vuoden 2014 Työvoimatutkimuksessa.