Venäjä on kautta historiansa välillä pyrkinyt lähentymään länttä ja sitten taas kääntynyt sisäänpäin. Näin tulee olemaan jatkossakin, jollei maassa tapahdu "syvälle ulottuvia yhteiskunnallisia, juridisia ja mentaalisia muutoksia", ajattelee palkittu ruotsalaiskirjailija, Tukholman yliopiston dosentti Bengt Jangfeldt. Slavistina hän on tutkinut venäläistä kulttuuria syvällisesti jo puoli vuosisataa. Jangfeldtin teos "Venäjä – Aatteet ja ideat" julkaistiin suomeksi viime vuonna.