Tanskalaisviranomaiset ovat vahvistaneet sekä Nord Stream 1- että 2 -putkistojen vuotavan maakaasua Itämereen. Aiemman tiedon mukaan Nord Stream 2:ssa oli havaittu vain paineen lasku.