Sekä Yle Uutiset että Ilta-Sanomat ovat julkaisseet ulkoministeriön niin sanotun Korpi-ryhmän asettamispäätöksen, joka liittyy Syyrian al-Holin leirin suomalaisten tilanteeseen. Lisäksi Yle on julkaissut ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) päätöksen, jolla tämä 22. lokakuuta 2019 nimitti erityisedustajan hoitamaan al-Holin leiriläisten asiaa.

LUE MYÖS:

Korpi-työryhmää koskevasta asiakirjasta ilmenee, että ulkoministeriön kansliapäällikkö ja alivaltiosihteeri asettivat 15. marraskuuta 2019 työryhmän, jonka tehtävä oli turvata Syyriassa leirillä olevien lasten oikeudet. Julkisuudessa on puhuttu operaatio Korvesta, jonka puitteissa on suunniteltu suomalaisten tuomista kotimaahan Syyrian al-Holin leiriltä. Ulkoministeriön johtamassa Korpi-työryhmässä oli Ylen ja IS:n mukaan jäseniä myös useasta muusta ministeriöstä. Asiakirjan mukaan samalla kertaa asetettiin myös alatyöryhmiä, joiden tehtävänä oli operaation suunnittelu ja toteutus.

Joulukuussa Yle kertoi poliisiylijohtajan allekirjoittamasta asiakirjasta, jonka mukaan suunnitelmana oli kaikkien halukkaiden suomalaisten tuominen kotimaahan Syyrian al-Holin leiriltä. Kyseessä oli Korpi-työryhmän alatyöryhmän asiakirja.

LUE MYÖS:

Kohu al-Holin suomalaisista puhkesi joulukuussa, kun Ilta-Sanomat kertoi ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirrosta toisiin tehtäviin. Oppositio teki al-Holiin liittyvistä kysymyksistä välikysymyksen hallitukselle. Sanna Marinin (sd) hallitus puolestaan linjasi, että tahtotilana on suomalaislasten kotiuttaminen tapauskohtaisen harkinnan kautta turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta alkoi tällä viikolla käsitellä ulkoministeri Haaviston toimintaa, kun kymmenen kansanedustajaa teki Haaviston toimista ministerivastuuasian.

LUE MYÖS: