Oikeuskansleri on julkistanut ratkaisunsa koskien Antti Kaikkosen (kesk) ministeriyttä. Asiasta oli tullut kantelu oikeuskanslerinvirastoon, kuten oikeuskansleri Tuomas Pöysti eilen kertoi Uudelle Suomelle. LUE LISÄÄ: Hirveä viime hetken härdelli Antti Kaikkosesta – Oikeuskansleri: Minulta on kysytty ministerin kelpoisuudesta

Oikeuskanslerille osoitetussa nimettömässä kantelukirjoituksessa pyydettiin tutkimaan, täyttääkö kansanedustaja Antti Kaikkonen ministerille perustuslain 60 §:n 1 momentissa asetetun kelpoisuusvaatimuksen, jonka mukaan ministerin tulee olla rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu Suomen kansalainen. Kyse on Kaikkosen vuonna 2013 saamasta Nuorisosäätiö-tuomiosta.

Eilen keskiviikkona kävi ilmi, että Pöysti oli jo antanut suullisen vastauksen asiaa koskien keskustalle. Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän mukaan Pöysti näytti vihreää valoa Kaikkosen ministeriydelle. LUE LISÄÄ: Juha Sipilä paljasti suorassa Yle-lähetyksessä: Oikeuskanslerilta vihreää valoa Antti Kaikkoselle

Kaikkosesta tuli tänään puolustusministeri, kun Antti Rinteen (sd) hallitus nimitettiin tehtäviinsä.

”Olennaista arvioinnissa on muun muassa rikollisesta teosta kulunut aika, rikoksen laatu ja törkeys, siitä seuranneen rangaistuksen ankaruus sekä rikollisen menettelyn toistuvuus. Poliittisessa toiminnassa tehtyjä epärehellisyyttä osoittavia rikoksia on arvioitava useita muita rikoksi ankarammin. Arviointi on välttämättä aina tapauskohtaista”, oikeuskansleri vastaa Kaikkosta koskevaan kanteluun.

”Merkityksellisenä arvioinnin kannalta on pidettävä myös sitä, että asianomaisen henkilön rikoksesta on kulunut yli viisi vuotta ja tuona aikana henkilö käytettävissä olevien tietojen mukaan ei ole syyllistynyt uusiin rikoksiin ja hänen toimintansa on ollut rikollisen teon julkiseksi tulon jälkeen eduskuntavaaleissa kansalaisten arvioitavana. Jos eduskunnan pääministeriksi valitsema oman harkintansa mukaan ehdottaa tällaista henkilöä ministeriksi, asettuu perustuslain rehellisyyttä koskevan kelpoisuusvaatimuksen täyttymättä jäämisen kynnys varsin korkealle, eikä oikeuskanslerilla ole lähtökohtaisesti huomauttamista perustuslain 60 §:n 1 momentin näkökulmasta tällaisen henkilön nimitykseen”, hän jatkaa.

LISÄÄ: Tässä ovat keskustan 5 ministeriä – Antti Kaikkonen puolustusministeriksi, Mika Lintilä valtiovarainministeriksi

”Kansanedustaja Kaikkonen on syyllistynyt vuosin 1998-2009 luottamusaseman väärinkäyttöön, josta hänet on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikoksen luonne ja yhteys poliittiseen toimintaan sekä siitä tuomittu rangaistus ovat omiaan antamaan aihetta kantelussa esitetylle kysymykselle. Toisaalta teko on ollut kertaluontoinen, sen päättymisestä on kulunut noin kymmenen vuotta, eikä tiedossa ole, että Kaikkonen olisi sen jälkeen syyllistynyt rikoksiin. Hän on myös toiminut teon jälkeen julkisessa ja merkittävässä poliittisessa luottamustehtävässä. Lisäksi hänen toimintaansa on arvioitu tuomion jälkeen eduskuntavaaleissa. Edellä esitetyn perusteella oikeuskanslerinviraston esittelijä katsoi, ettei 60 §:n 1 momentista johtuvaa oikeudellista estettä kansanedustaja Kaikkosen nimitykselle ministerin tehtävään ole ilmennyt. Oikeuskansleri yhtyi esittelijän esitykseen”, oikeuskansleri tiedottaa.

LUE MYÖS: Sipilän hallitus sai eron – Suomea johtaa nyt Antti Rinteen hallitus