Hallituspuolueissa on reagoitu australialaisen kaivosyhtiön Dragon Miningin toimintaan. Kokoomuslaiset kansanedustajat Pauli Kiuru ja Timo Heinonen ovat tehneet tapauksesta kirjallisen kysymyksen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo selvityttävänsä asian.

Iltalehti kertoi jouluna Dragon Mining -yhtiön ”leveilleen” Hongkongin pörssissä sillä, että se aikoo ”tyhjentää” Valkeakosken kultakaivoksen ennen kuin hankkeesta tehdyt valitukset ehditään käsitellä tuomioistuimissa. LUE LISÄÄ: Äläkkä kaivosyhtiön toiminnasta: ”Suomi ansaitsee kaivoslain, jossa ympäristö ja asukkaat tulevat ensin ja taloushyötyä jää Suomeen”

”Ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden mellastus Suomessa nostaa niskakarvat pystyyn. Yritykset käyttävät häikäilemättömästi hyväksi meillä edelleen käytössä olevaa ”se saa joka ehtii” -periaatetta. Muut länsimaat ovat jo aikoja sitten luopuneet tästä vuosisatoja vanhasta valtausperiaatteesta, mutta meillä siitä on haluttu jostain käsittämättömästä syystä pitää kiinni. Jos väitteet australialaisen Dragon Miningin viestinnästä omistajilleen pitävät paikkansa ollaan härskiydessä menty aivan uudelle tasolle”, Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Kiuru ja Heinonen kysyvät ministeriltä näin:

”Onko syytä aloittaa kaivoslain uudistaminen niin, että ympäristöarvot ja kuntien vaikutusmahdollisuudet tulevat paremmin huomioiduksi? Ovatko muut lait, kuten ympäristönsuojelulaki ja vesiensuojelulaki, ajan tasalla kaivostoiminnan ympäristövaikutukset huomioiden? Ovatko vakuus- verotuskäytännöt riittäviä ympäristön ja Suomen kansallisen edun näkökulmista? Tulisiko lupaprosesseja muuttaa siten, että valvovalla viranomaisella olisi mahdollisuus tarkentaa lupaehtoja ja vakuuksia joustavasti ilman uutta lupakäsittelyä, mikäli hankkeen riskit toiminnan alettua näyttävät olevan lupavaiheessa arvioitua suurempia? Onko Valkeakosken Kaapelinkulman kaivoshankkeessa riittävästi huomioitu kuntalaisten ja kunnan näkemyksiä ja ovatko vakuudet riittäviä, jos kaivostoiminnassa ilmenee yllätyksiä tai jos toiminta joudutaan keskeyttämään suunnittelemattomasti?”

Kiuru kertoo asiasta myös blogissaan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo Talouselämässä, että teettää Dragon Miningin toiminnasta selvityksen. Lintilä sanoo ihmettelevänsä sitä, miten on mahdollista harjoittaa kaivostoimintaa, jos sitä koskeva valitus on kesken tuomioistuimessa.

Vihreistä on vaadittu uutta kaivoslakia Suomeen Dragon Miningin tapauksen seurauksena. Tosin vihreiden vaatimus kaivoslain uudistamisesta on ollut esillä jo aiemmin tänä syksynä. LUE LISÄÄ: ”Suomi ojentaa maaperänsä mineraalit kultalusikassa ulkomaalaisille kaivosjäteille” – Vihreät: Hallitus tekee ohituskaistan

Heinonen kertoo, että eduskunnassa on edellytetty hallitukselta toimia tilanteen korjaamiseksi, sillä riskikaivoksista on jo koitunut kustannuksia veronmaksajille. Heinosen mukaan kaivosyhtiöiden jälkihoitoon varatut vakuudet ovat täysin riittämättömiä.

”Yksi vaihtoehto voisi olla öljynsuojelurahaston kaltainen järjestelmä, minne yhtiöt maksaisivat osan jokaisesta louhimastaan tonnista. Tai vaihtoehtoisesti jo olemassa olevan ympäristövahinkojen varalle kartutettavan vastuurahaston säädöksiä tulisi muuttaa niin että niitä voitaisiin käyttää myös konkurssitapauksissa. Hallituksen toimia odotetaan edelleen eduskuntaan”, Heinonen kirjoittaa.