Eduskunnasta on saatu poikkeuksellinen päätös, kun perustuslakivaliokunta päätti pyytää valtakunnansyyttäjää aloittamaan esitutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimista rajatuilta osin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) kertoo, että esitutkintakynnys ylittyy yhdeltä osin. Päätös oli yksimielinen.

LUE, MITÄ VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ SANOO TAPAUKSESTA:

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt Haaviston virkatoimien lainmukaisuutta al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten kotiuttamista koskevassa asiassa. Kymmenen kansanedustajaa teki Haaviston toimista ministerivastuuasian, mikä käynnisti poikkeuksellisen prosessin eduskunnassa joulukuussa.

Ojala-Niemelä avasi valiokunnan ratkaisua toimittajille eduskunnassa.

Ojala-Niemelän mukaan asia kulminoituu nyt yhteen kysymykseen. Hänen mukaansa esitutkinnassa voisi olla kyse virka-aseman väärinkäytöstä tai kyseeseen voisi tulla myös virkavelvollisuuden rikkominen.

LUE SEURAAVAKSI:

Ojala-Niemelän mukaan valiokunta kiinnitti erityistä huomiota muistutuksen kohtaan kolme. Kohdassa on kyse siitä, että ministeri Haavisto otti konsulipäällikkö Pasi Tuomiselta al-Holiin liittyvät asiat pois. Valiokunnassa on ilmennyt, että Haavisto antoi silti valmistelumääräyksen siitä, että Tuominen tulee siirtää pois tehtävästään.

”Miksi oli edelleen tarpeen valmistella hänen siirtämistään toisiin virkatehtäviin?” Ojala-Niemelä pohti.

”Tässä on kysymys siitä, että mikä oli Haaviston vaikutin tässä asiassa toimia.”

Ojala-Niemelän mukaan varsinaisesta painostuksesta ei syntynyt valiokunnassa näyttöä, mutta ”epäilyksen siemen jäi” siitä, mikä oli Haaviston motiivi siirtää konsulipäällikkö Tuominen toisiin tehtäviin.

”Käytettiin muun muassa sellaista sanaa kuin kosto”, Ojala-Niemelä sanoi eduskunnassa.

LUE SEURAAVAKSI:

Ojala-Niemelän mukaan kyse ei ole enää siitä, oliko asiassa saatu hallituksen linjausta tai ei. Valiokunta ei pitänyt hallituksen linjausta asiassa ”niin merkityksellisenä”. Ojala-Nimelän mukaan asia liittyy tarkoitussidonnaisuuden periaatteeseen. Se, että virkamies ja ministeri olivat erimielisiä al-Holista, ei täytä Ojala-Niemelän mukaan kyseistä kriteeriä.

Haaviston syyt tai motiivit siirtää Tuominen toisiin tehtäviin eivät Ojala-Niemelän mukaan käyneet selväksi valiokunnalle ja aineisto oli sen verran puutteellista, ettei asiasta voinut tehdä johtopäätöksiä.

LUE SEURAAVAKSI:

Jos asiassa nostettaisiin syyte, edessä voisi olla valtakunnanoikeus. Ojala-Niemelä painotti, että ministerivastuuasiassa esitutkintakynnys ei ole tavanomaista korkeampi, eikä valiokunnan päätös ole kannanotto siihen, tulisiko asia etenemään valtakunnanoikeuteen.

Ojala-Niemelän mukaan valtakunnansyyttäjä pyytää asiassa todennäköisesti virka-apua poliisilta ja on poliisista kiinni, kauanko tutkintaan menee aikaa. Poliisin on Ojala-Niemelän mukaan mahdollista kuulustella asianosaisia ja laajemmin esimerkiksi Haaviston esikuntaa ja ulkoministeriön muita virkamiehiä.

Perustuslakivaliokunta odottaa esitutkinnan valmistumista, kuulee valtiosääntöoikeusasiantuntijoita ja kirjoittaa sen jälkeen asiasta mietinnön.

Asiaan liittyvät käsittelyasiakirjat ovat salassa pidettäviä siihen asti, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty.

LUE SEURAAVAKSI: