Helsingin poliisi ei aloita esitutkintaa 1980–1990-luvun tv-sarjoista, joista on tehty useita tutkintapyyntöjä marraskuun aikana. Tutkintapyynnöt liittyvät muun muassa Pulttibois-sketsisarjaan ja nykyisin kansanedustajana toimivaan Pirkka-Pekka Peteliukseen (vihr), joka on pahoitellut sarjojen saamelaispilkkaa.

Tv-sarjoihin kohdistuvia tutkintapyyntöjä alkoi ilmestyä sen jälkeen, kun kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) vanha verkkokirjoitus oli otettu esitutkintaan epäiltynä kansanryhmää vastaan kiihottamisena.

LUE MYÖS:

Poliisi kertoo arvioineensa tv-sarjoja koskevat tutkintapyynnöt kiihottamisena kansanryhmää vastaan. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

”Tutkintapyynnöistä valtaosa on sisältänyt ainoastaan yleisluontoisen väitteen mahdollisen rikoksen tapahtumisesta. Pelkkä väite rikoksesta ja väitettä koskevat olosuhteet eivät ole asianmukainen peruste esitutkinnan käynnistämiseksi tai edes laaja-alaisen aineiston viranomaislähtöiseen hankkimiseen ja tarkastamiseen asian esiselvityksessä”, poliisi tiedottaa.

Poliisin esiselvityksessä ei myöskään tullut ilmi, että ”kulttuurituotteissa täyttyisi kiihottamisrikoksen tunnusmerkistö”. Asiassa on tarkasteltu eräitä videoleikkeitä siltä osin kuin ne on tutkintapyynnöissä konkreettisesti yksilöity.

”Asiassa ei ole saatu selvitystä siitä, että kulttuurituotteita olisi käytetty osana jotakin muuta viitekehystä, joka yhdessä kulttuurituotteen kanssa herättäisi suvaitsemattomuutta, halveksuntaa tai jopa vihaa jotakin kiihottamisrikoskriminalisoinnilla suojattua vähemmistöä kohtaan. Näin ollen asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa aloiteta.”

LUE MYÖS: