Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson antaa tukensa omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) Posti-päätöksille.

Paateroa on yhtäältä kiitelty, mutta toisaalta myös arvosteltu Postin hallituksen ja johdon yli kävelemisestä.

Ministeri Paatero linjasi tiistaina, että Postin palkitsemisohjelmat syynätään ja Postin tes-kiistassa otetaan aikalisä. Ministeri edellyttää, että Postin hallitus tekee syyskuussa uuden linjauksen Postin johdon tulevaisuuden palkkioista.

Tes-kiista puolestaan menee ratkottavaksi Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n ja Paltan syksyn työmarkkinaneuvotteluihin. Posti yritti siirtää pakettilajittelijat halvemman, Medialiiton ja Teollisuusliiton välisen työehtosopimuksen piiriin, kun nykyään heihin sovelletaan PAU:n ja Paltan välistä tessiä.

Andersson kommentoi Posti-kohua Uudelle Suomelle ja Kauppalehdelle Brysselissä, kun hän oli Euroopan parlamentin kuultavana Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteista.

Oletko tyytyväinen Paateron toimiin asiassa, eli johdon palkkioiden tarkasteluun sekä tes-siirron jäädyttämiseen?

”Olen tyytyväinen ulostuloihin. Vielä emme tiedä, mitä lopulliset ratkaisut ovat, mutta nämä ovat oikeansuuntaisia toimenpiteitä. Samanlaisia, mitä itsekin olen peräänkuuluttanut.”

On kritisoitu, että ministeri kävelee Postin hallituksen yli. Miten kommentoit?

”Ministeri edustaa tässä tilanteessa omistajaa. Valtionyhtiöissäkin hallituksen pitää nauttia omistajan luottamusta. Omistajaohjauksesta vastaava ministeri tekee omistajaohjausta.”

Pitäisikö palkkoja ja palkitsemista kohtuullistaa?

”Minun mielestäni pitää käydä keskustelu siitä, mikä on kohtuullinen palkitsemispolitiikka. Tietenkin pitää huomioida, että kun valtio omistajan tekee linjauksen, se koskee kaikkia valtionomisteisia yhtiöitä. Me teemme yleisiä periaatteita, joita sovelletaan yhtiöiden hallituksissa. Käsittääkseni omistajaohjausministeri käy nyt keskusteluja Postin johdon kanssa juuri siitä, millä tavalla soveltamista on tehty. On selvästi yhtiökohtaisia eroja.”

Malisen kk-ansio on 82 000 €. Mikä olisi sopiva taso valtionyhtiön johtajalle?

”Tuo on vaikea kysymys, eikä siihen ole antaa yhtä euromääräistä vastausta. Meillä on erityyppisiä valtionyhtiöitä, pitää huomioida liikevaihto ja henkilöstömäärä ja yhtiöiden sisäiset kehittämistoimet. Aika iso osa kokonaispalkasta on peruspalkan päälle tulevaa lisää, minkä pitäisi liittyä siihen, miten toimitusjohtaja omassa tehtävässään onnistuu ja pääsee asetettuihin tulostavoitteisiin.”

”Yhteiskunnan näkökulmasta progressiivinen tuloverotus keino huolehtia siitä, mikä on kohtuullista koko yhteiskunnan tasolla.”

Mikä ratkaisuksi Postin TES-ongelmaan?

”Vaihtoehtoja käydään läpi. Työntekijöiden huoli on ymmärrettävää. Tesien kautta tapahtuva kilpailussa työntekijä jää heikkoon asemaan ja se vaikuttaa palkkatasoon alentavasti. Käsittääkseni tes-prosessi on nyt jäädytetty, jotta olisi mahdollista selvittää yhtiön kanssa erilaisia vaihtoehtoja.”

”Joka tapauksessa Postin tilanne on tosi haastava, kilpailijat käyttävät halvempia tesejä ja postilähetysten määrä on laskenut. Onhan se vaikea kokonaisuus, mutta pitäisi pyrkiä löytämään sellaisia tasapainoisia ratkaisuja, joissa huomioidaan työntekijöiden asema.”

Johtajien palkkatasoista puhuttaessa kansassa usein herää epäoikeudenmukaisuuden tunne. Mitä asialle pitäisi tehdä?

”Vasemmistoliiton näkemys on se, että eniten tehtävää olisi pääomaverotuksen puolella. Suuria pääomatuloja nostavien keskuudessa näkyy kehitystä, että veroprosentti tippuu aika lailla matalammalle tasolle, kuin mitä se olisi, jos saisi 82 000 ja maksaisi vain ansiotuloveroa. Me olemme esittäneet osinkoverotuksen kiristämistä ja progressiivisuutta pääomaverotuksessa.”