Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on päättänyt omana ratkaisunaan pidättää johtaja Mikko Koirasen virantoimituksesta mahdollisen rikossyytteen ja sen edellyttämän esitutkinnan ajaksi.