Lääketieteen harjoittamisen kritiikin uusi aalto nousee lääketieteen sisältä ja koskee ylidiagnostiikkaa. Siitä julkaistaan kirjoja, vedetään maailmalla erilaisia kampanjoita ja järjestetään konferensseja. Myös ulkomaiset lääkärilehdet, kuten BMJ, käsittelevät aihetta taajaan (katso esim. www.bmj.com/too-much-medicine ).